Kouluruokailu

Ohjattu kouluruokailu on osa koulun antamaa terveys-, ravitsemus- ja tapakasvatusta, johon osallistuvat kaikki koulun aikuiset kasvattajat. Kouluruokailun taustalla ovat kansanravitsemuksen tarpeet ja sen tavoitteena on täydentää kodeissa tapahtuvaa ruokailua. Vieremän kouluissa tarjottava kouluruoka on pääsääntöisesti kotimaisista raaka-aineksista tehtyä suomalaista perusruokaa - ruokalistoja ja ruokalajeja sekä aterioiden osia vaihdellaan ja uudistetaan oppilaiden makutottumuksia vastaaviksi. Hyvin suunniteltu ja maistuva kouluateria tukee koululaisen hyvinvointia ja vahvistaa terveyttä edistäviä ruokatottumuksia.

Mikäli oppilaalla on tarvetta poikkeavaan ruokavalioon, kouluterveydenhoitaja täyttää erityisruokavaliokaavakkeen oppilaan kouluuntulotarkastuksen yhteydessä. Oppilaan huoltajalla on muilla vuosiluokilla ilmoitusvastuu kouluterveydenhuoltoon ruokavalioon tehtävistä muutoksista. Kouluterveydenhoitaja kokoaa tiedot ja välittää ne ruokahuoltoon sekä luokanvalvojille. Kaavake erityisruokavaliomuutoksista löytyy ruokapalvelun internet-sivuilta.

Ruokavaliomuutoksista ilmoitetaan ruokavaliolomakkeella (”Ilmoitus erityisruokavaliosta”) ja se tulee toimittaa huolellisesti täytettynä kouluterveydenhoitajalle.

Ruokavaliotiedot siirtyvät päiväkotien ja koulujen välillä, mutta huoltajan velvollisuus on päivittää oppilaan tiedot turvallisen ruokavalion toteuttamiseksi. Tiedot tulisi tarkistaa vuosittain, koska allergiaruokavaliot muuttuvat iän myötä. Ruokavaliomuutoksen tekeminen ei edellytä uutta lääkärintodistusta.

Kouluruokailu on maksutonta. Varhaiskasvatuspalvelut ovat maksullisia.

Niin osa-aikaisessa kuin kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat oikeutettuja ruokailuun ja tarvittaviin välipaloihin, joista vanhemmat maksavat hoidon kuukausittaisissa maksuissaan. Esi- ja perusopetuksen oppilaat ovat oikeutettuja kunnan tarjoamaan maksuttomaan kouluateriaan koulupäivinä. Lukiolaiset ja ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat ovat oikeutettuja ateriaan vähintään niinä päivinä, joina opetus tapahtuu koulussa.

Päiväkoti- ja kouluruokailun järjestämisessä otetaan huomioon pienten lasten, koululaisten ja opiskelijoiden allergiat ja muut sairaudet, eettiset valinnat ja uskonnon erityispiirteet.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628
Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161503

Liittyvät palvelut

Varhaiskasvatuksen vuorohoito

Vieremällä varhaiskasvatuksen vuorohoitoa tarjoaa päiväkodin vuorohoitoryhmä Nuput.

Katso tiedot

10-luokka (lisäopetus)

Vieremällä ei ole tällä hetkellä 10-luokkaa. Ylä-Savossa voi hakeutua opiskelemaan 10-luokalle Portaanpään Opistoon Lapinlahdelle.

Katso tiedot

Leikkipuistot

Vieremältä löydät useita leikkipuistoja eri puolilta kylää.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut