Museopalvelut

Museopalvelut ovat tärkeä osa Vieremän kotiseututyötä sekä kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. Kotiseutumuseo sijaitsee Kulttuurimäen alueella, jossa on useita museorakennuksia. Kolme rakennusta, jotka ovat aikoinaan toimineet kouluina, muodostavat oman pihapiirin Kulttuurimäellä. Kotiseutumuseon alueella on myös hevosajoneuvomuseo. Vieremän historiaan sekä kulttuuriperinteeseen voit tutustua myös kansakoulumuseossa Valkeisilla.

Suomen museoista suurin osa on valtion ja kuntien yhteisesti rahoittamia. Museot rahoittavat toimintaansa myös omalla varainhankinnalla, kuten pääsymaksuilla.

Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuurista, historiasta ja ympäristöstä. Museot ovat avoimia kaikille.

Museot huolehtivat kulttuuri- ja luonnonperinnön tallentamisesta ja säilyttämisestä tuleville sukupolville. Samoin museot jakavat näyttelyillä ja julkaisuilla tietoa yleisölle sekä harjoittavat tutkimusta ja opetusta.

Museolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920729