Tontin korkeuden näyttö ja rakennuksen sijainnin merkitseminen ja katselmoiminen

Tontin korkeuden näyttöön liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä kunnan Rakennustarkastajaan.

Puhelinasiointi

Rakennustarkastaja

Vieremän kunnan rakennustarkastaja

Lisää tietoa
Puh. +358 40 0371

Palvelupaikat

Tekninen toimisto

Teknisestä toimistosta löytyvät palvelut ovat pohjana monille viihtyisyyttä ja turvallisuutta luoville tekijöille.

Myllyjärventie 1, 74200 VIEREMÄ

Kaikki tiedot

Tontin korkeuden näytön voi pyytää kunnan kiinteistötoimelta. Tontin korkeuden näyttö on mittaustoimenpide, jolla osoitetaan rakennuspaikan korkeusasema.

Rakennuksen sijainnin merkitsemisellä osoitetaan rakennuksen suunnitelmien mukainen paikka. Sijaintikatselmuksella todetaan rakennuksen sijainti. Siitä annetaan tarvittaessa lausunto.

Maankäyttö- ja rakennuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

Liittyvät palvelut

Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

Katso tiedot

Maakuntakaavoitukseen vaikuttaminen

Maakuntakaava on strateginen maankäytön suunnitelma, jolla ohjataan esimerkiksi maakunnan asutusrakennetta, liikennettä sekä kulttuuriympäristöä.

Katso tiedot

Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

Ranta-alueiden rakentamista ohjataan ranta-asemakaavoin.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut