Tontin lohkominen

Tontin lohkomisesta vastaa Maanmittauslaitos. Lisätietoja voit myös kysyä kunnan Rakennustarkastajalta.

Vieremän alueella tontin lohkomisesta vastaa Maanmittauslaitos. Tontin lohkomisesta saat myös lisätietoja Vieremän kunnan rakennustarkastajalta.

Tontin lohkomisen edellytyksenä on voimassa oleva asemakaava ja sitova tonttijako.

Palvelu on maksullinen.

Lohkomistoimituksessa määritetään tontin alue ja rajat. Lohkottava tontti merkitään kiinteistörekisteriin. Lohkominen käynnistyy automaattisesti ilman hakemusta, kun luovutettuun kiinteistön osaan (määräalaan) on myönnetty lainhuuto.

Kiinteistön omistaja voi hakea omistamansa kiinteistön jakamista osiin. Tätä kutsutaan omiin nimiin lohkomiseksi.

Kaupunkien asemakaava-alueilla tontin lohkomisesta ja kiinteistörekisterin ylläpidosta vastaa usein kunta, muualla Maanmittauslaitos.

Kiinteistönmuodostamislaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950554

Liittyvät palvelut

Kaupanvahvistus

Vieremän kunnan henkilöstössä ei ole kaupanvahvistajaa.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut