Työllisyyspalvelut

Vieremän kunnan työllisyyspalvelut tarjoaa erilaisia työllistymisen vaihtoehtoja vieremäläisten asiakkaiden yksilöllisen tarpeen ja tilanteen mukaan. Kunnan eri yksiköissä on mahdollisuuksia esimerkiksi määräaikaisiin työsuhteisiin, työkokeiluihin, kuntouttavaan työtoimintaan ja oppisopimuskoulutukseen. Kunta tekee yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa sekä tukee pitkäaikaistyöttömien työllistymistä yrityksiin Vieremä-lisän avulla. Työllistymistä tuetaan tiiviissä yhteistyössä eri yhteistyötahojen kanssa, mm. työvoimaviranomaiset, erilaiset hankkeet, sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut . Asiakkaan kannalta pyritään löytämään juuri hänen tarpeeseensa sopiva, oikea ratkaisu esim. työllistyminen, koulutus tai kuntoutus.

Työllistämispalveluiden pääasialliset tavoitteet ovat erityisesti pitkäaikaistyöttömien työllistymisen edistäminen sekä nuorisotakuun toteuttaminen. Nuorisotakuun avulla pyritään tukemaan nuoren sijoittumista joko kouluun tai työelämään. Vieremän kunta on mukana YTYÄ! Ylä-Savossa on työtä- hankkeessa.

Vieremän kunta tukee yrityksiä, yhdistyksiä, järjestöjä, säätiöitä ja kotitalouksia pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä maksamalla harkintaan perustuen Vieremä-lisää 300 € / kk. Vieremä-lisää voidaan maksaa vieremäläisen pitkäaikaistyöttömän työllistämiseen työn järjestämisestä syntyviin kustannuksiin. Vieremä-lisä kuuluu EU:n valtiontukisääntelyn de minimis-asetuksen piiriin.

Pitkäaikaistyöttömien työllistymistä voidaan väli-aikaisesti rahoittaa yhdistyksille seuraavasti:

Yhdistyksen työllistäessä vieremäläisen pitkäaikaistyöttömän yhdistys voi hakea väliaikaisrahoitusta enintään kahden (2) kuukauden palkkamenoja vastaavan summan. Rahoitus annetaan lyhytaikaisena korottomana lainana, joka on maksettava takaisin TE - toimiston maksaessa palkkatuen yhdistykselle.

Vieremän kunta tarjoaa myös nuorille kesätöitä. Kesätyönhakijan tulee olla vieremäläinen, 15 - 23 -vuotias koululainen tai opiskelija, joka on oppilaitoksen kirjoilla ja opiskelut jatkuvat seuraavana syksynä. Kesätöihin pääsee kahdeksasluokkalaiset ja sitä vanhemmat.

Työllisyyspalvelujen piiriin pääset ottamalla yhteyttä työllisyyssihteeriin, joka neuvoo myös Vieremä -lisän ja väliaikaisrahoituksen hakemisessa.

Työllisyyspalvelut on suunnattu lähtökohtaisesti vieremäläisille. Vieremä -lisän ja väliaikaisrahoituksen ehdoista saa lisätietoa erillisestä ohjeesta.

Lomakkeet

Hakemus väliaikarahoituksen palkkaukseen

Lomake väliaikarahoituksen palkkaukseen yhdistyksille jotka työllistävät pitkäaikaistyöttömän.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Kesätyöhakemus 2019

Nuorten kesätyöhakemus Vieremän kunnan ja seurakunnan töihin.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Kesätyösopimus 2019

Sähköisesti täytettävä Vieremän kunnan kesätyösopimus yrityksille, jotka hakevat kunnalta kesätyötukea nuoren palkkaamiseen.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Työnantajan tilityslomake Vieremän kunnan kesätöistä 2019

Tilityslomake yrityksille Vieremän kunnan kesätöistä 2019.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Vieremä-lisä hakemus

Vieremä-lisä hakemus pitkäaikaistyöttömän palkkaaville yrityksille, yhdistyksille, järjestöille, säätiöille tai kotitalouksille.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Vieremä-lisä tilityslomake

Vieremä-lisä tilityslomake työnantajille jotka ovat saaneet myönnytyksen Vieremä-lisään.

Lisää tietoa
Lataa lomake