Etusivu / Palvelut
 • 1

  • 10-luokka (lisäopetus)

   Vieremällä ei ole tällä hetkellä 10-luokkaa. Ylä-Savossa voi hakeutua opiskelemaan 10-luokalle Portaanpään Opistoon Lapinlahdelle.

 • A

 • E

  • Elinkeinopalvelut

   Vieremän elinkeinopalvelut kaikille yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville.

  • Erityisvarhaiskasvatus

   Vieremällä järjestetään yksilöllistä tukea tarvitsevien lasten päivähoito yleisten varhaiskasvatuspalveluiden yhteydessä.

  • Etsivä nuorisotyö

   Etsivä nuorisotyö on luottamuksellista ja vapaaehtoista sekä perustuu nuoren itsensä toiveisiin ja tarpeisiin.

  • Etsivä nuorisotyö

   Vieremän ja Iisalmen alueella toimii yhteinen Etsivä nuorisotyö, jonka tuottaa Iisalmen kaupunki.

 • H

  • Hiihtoladut

   Kirkonkylältä löydät valaistuja ja valaisemattomia latuja. Myös Pohjoisella, Eteläisellä ja Itäisellä kouluilla on 1 km hiihtoladut.

  • Hoitajan palkkaaminen kotiin

   Perhe voi palkata lastenhoitajan kotiinsa ja saada palkkakuluihin kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea.

 • I

 • J

  • Jätehuolto

   Vieremällä jätteenkuljetus on ns. kiinteistön haltijan kilpailuttama jätteenkuljetus.

  • Jätteenkuljetus

   Vieremällä jätteenkuljetus on ns. kiinteistön haltijan kilpailuttama jätteenkuljetus.

 • K

  • Kaupanvahvistus

   Vieremän kunnan henkilöstössä ei ole kaupanvahvistajaa.

  • Kirjastopalvelut

   Vieremän kirjasto tarjoaa laadukkaita palveluja sekä keskustassa sijaitsevassa pääkirjastossa että kirjastoautossa.

  • Kouluruokailu

   Ohjattu kouluruokailu on osa koulun antamaa terveys-, ravitsemus- ja tapakasvatusta.

  • Kulttuuripalvelut

   Vieremän kunnan kulttuuritoimi tarjoaa mahdollisuuden tutustua monipuolisesti erilaisiin kulttuurin lajeihin Vieremällä.

  • Kunnallinen perhepäivähoito

   Perhepäivähoito toteutetaan Vieremällä kirkonkylällä sijaitsevissa perhepäivähoitokodeissa sekä kotiryhmiksessä.

  • Kunnallinen päiväkotihoito

   Päiväkodin kasvatuksen tavoitteena on oma-aloitteinen, kokeileva, itsensä hyväksyvä ja toisten lasten kanssa toimeentuleva lapsi.

  • Kuntalaisaloite

   Kuntalaisilla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.

 • L

  • Leikkipuistot

   Vieremältä löydät useita leikkipuistoja eri puolilta kylää.

  • Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

   Lukiokoulutuksen opinto-ohjauksen tarkoituksena on antaa riittävästi valmiuksia tulevaisuuden suunnittelemiseen.

  • Lukiokoulutus

   Vieremän lukio on pieni alle sadan oppilaan vireä yleislukio, joka toimii Vieremän keskustassa kirkonkylän koulun yhteydessä.

  • Löytöeläinpalvelut

   Vieremän alueelta löytyvät löytöeläimet toimitetaan Kiuruveden Löytölään.

 • M

  • Maahanmuuttajien palvelut

   Ylä-Savon kuntien yhteinen maahanmuutto- ja pakolaispalveluyksikkö järjestää vastaanoton ja kotouttamisen palvelut.

  • Maisematyölupa

   Maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaan maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä varten

 • N

  • Nuohous

   Nuohooja huolehtii ilmanvaihdon puhdistuksista ja säädöistä sekä kattoturvatuotteista ja asennuksista.

  • Nuorisotilat

   Nuorisotalo on lasten ja nuorten vapaa-ajan oleskelutila.

 • O

  • Omatoimikirjasto

   Vieremällä toimii omatoimikirjasto, jossa asiakkaat voivat käydä asioimassa myös silloin kun henkilökunta ei ole paikalla.

 • P

  • Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

   Vieremällä aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kaikkien koulujen yhteydessä sekä aamulla, että illalla.

  • Perusopetus

   Perusopetus antaa mahdollisuuden monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen.

 • R

  • Rakennusvalvonta

   Vieremän kunnassa rakennuslupa-asioita käsittelevänä viranomaisena toimii rakennuslautakunta.

  • Ryhmäperhepäivähoito

   Vieremän kunta ei tällä hetkellä tarjoa ryhmäperhepäivähoitoa.

 • S

 • T

  • Taiteen perusopetus

   Vieremällä taiteen perusopetusta on tarjolla kunnan järjestämänä Kansalaisopistossa. Lähiseudulla opetusta tarjoaa myös Ylä-Savon musiikkiopisto.

  • Talous- ja velkaneuvonta

   Vieremän kunnalla ei ole omaa talous - ja velkaneuvojaa. Vieremän alueen asiakkaita velka-asioissa palvelee Pohjois-Savon oikeusaputoimisto.

  • Tilapäinen päivähoito

   Tilapäistä hoitoa voi saada silloin, kun hoitoryhmissä on hoitopaikkoja vapaana.

  • Tontin korkeuden näyttö ja rakennuksen sijainnin merkitseminen ja katselmoiminen

   Tontin korkeuden näyttöön liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä kunnan Rakennustarkastajaan.

  • Tontin lohkominen

   Tontin lohkomisesta vastaa Maanmittauslaitos. Lisätietoja voit myös kysyä kunnan Rakennustarkastajalta.

  • Työllisyyspalvelut

   Vieremän kunnan työllisyyspalvelut tarjoaa erilaisia työllistymisen vaihtoehtoja vieremäläisten asiakkaiden yksilöllisen tarpeen ja tilanteen mukaan.

 • U

  • Ulkoilureitit

   Vieremällä on erinomaiset puitteet luonnossa liikkumiseen, marjastukseen, kalastukseen ja metsästykseen.

  • Ulkoliikuntapaikat

   Vieremän kunnan alueelta löydät monipuolisesti eri ulkoliikuntapaikkoja niin taajamasta kuin haja-asutusalueilta.

 • V

 • Y

  • Yksilöllistetty oppimäärä

   Oppimäärän yksilöllistäminen merkitsee oppilaan oppimiselle asetettavan tavoitetason määrittelemistä hänen omien edellytystensä mukaiseksi.

  • Yksityinen perhepäivähoito

   Kunnan järjestämän päivähoidon vaihtoehtona perhe voi valita yksityisen perhepäivähoidon.