Päätöksenteko

Näiltä päätöksenteon sivuilta löytyy tietoa kunnanhallituksen, valtuuston ja eri lautakuntien toiminnasta. Lisäksi sivuilta löytyvät kunnanhallituksen, valtuuston sekä eri lautakuntien kokoonpanot, esityslistat ja pöytäkirjat.

Vieremän kunnan organisaatio

Vieremän kunnan organisaatiorakenne 2020.PNG

Henkilöstöorganisaatio

Kunnan henkilöstöorganisaatio muodostuu kolmesta toimialasta, joita johtavat toimialajohtajat. Kunnan johtoryhmään kuuluvat kunnanjohtaja ja toimialajohtajat.

Kunnanhallitus

Kunnanjohtaja
Mika Suomalainen

puh. 040 747 0910

mika.suomalainen@vierema.fi

Kunnanjohtaja johtaa kunnan toimintojen ja hallinnon kehittämistä kunnanvaltuuston hyväksymien tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. Erityisenä toimialanaan hänellä on elinkeinojen kehittäminen, kunnan mahdollisuuksien markkinointi ja maankäytön suunnittelu.


Hallintojohtaja
 
Jenni Koho
puh. 040 590 1345
jenni.koho@vierema.fi

- vaalit
- tilintarkastus
- yleishallinto
- talous- ja henkilöstöhallinto

- muut palvelut
- työllisyyspalvelut

 

Sivistyslautakunta


Sivistysjohtaja 
Eeva Riitta Mustonen
puh. 0400 370 106
eevariitta.mustonen@vierema.fi

- opetustoimen hallinto
- peruskoulut
- muu opetustoimi
- lukiot
- esiopetus
- nuoriso- / raittiustyö

- kansalaisopisto
- liikunta ja ulkoilu
- kulttuuritoimi
- matkailu
- kirjasto
- varhaiskasvatus

 

Tekninen lautakunta


Tekninen johtaja 
Mikko Kajanus
puh. 0400 370 112
mikko.kajanus@vierema.fi

- yhdyskuntasuunnittelun
   hallinto
- liikenneväylät
- puistot ja yleiset alueet
- palo- ja pelastustoimi
- toimitilapalvelut
- muu sisäinen palvelutoiminta

- liikelaitokset
- vuokratut tilat
- maa- ja metsätilat
- rakennusvalvonta
- liikuntapaikkojen hoito
- keskitetty ruokahuolto