Etusivu / Päätöksenteko / Henkilöstöorganisaatio

Henkilöstöorganisaatio

Kunnan henkilöstöorganisaatio muodostuu kolmesta toimialasta, joita johtavat toimialajohtajat. Kunnan johtoryhmään kuuluvat kunnanjohtaja ja toimialajohtajat.

Kunnanjohtaja

Mika Suomalainen
puh. 040 747 0910
mika.suomalainen@vierema.fi

Kunnanjohtaja johtaa kunnan toimintojen ja hallinnon kehittämistä kunnanvaltuuston hyväksymien tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. Erityisenä toimialanaan hänellä on elinkeinojen kehittäminen, kunnan mahdollisuuksien markkinointi ja maankäytön suunnittelu.


Hallintojohtaja
 
Jenni Koho

puh. 040 590 1345
jenni.koho@vierema.fi

- vaalit
- tilintarkastus
- yleishallinto
- talous- ja henkilöstöhallinto
- muut palvelut
- työllisyyspalvelut

 

Sivistyslautakunta
Sivistysjohtaja 
Eeva Riitta Mustonen
puh. 0400 370 106
eevariitta.mustonen@vierema.fi

- opetustoimen hallinto
- peruskoulut
- muu opetustoimi
- lukiot
- esiopetus
- nuoriso- / raittiustyö

- kansalaisopisto
- liikunta ja ulkoilu
- kulttuuritoimi
- matkailu
- kirjasto
- varhaiskasvatus

 

Tekninen lautakunta
Tekninen johtaja 
Mikko Kajanus
puh. 0400 370 112
mikko.kajanus@vierema.fi

- yhdyskuntasuunnittelun
   hallinto
- liikenneväylät
- puistot ja yleiset alueet
- palo- ja pelastustoimi
- toimitilapalvelut
- muu sisäinen palvelutoiminta

- liikelaitokset
- vuokratut tilat
- maa- ja metsätilat
- rakennusvalvonta
- liikuntapaikkojen hoito
- keskitetty ruokahuolto