Vieremän vanhus- ja vammaisneuvosto 1.8.2021 – 31.5.2023

Varsinainen jäsen                                            Varajäsen
Pj Raili Heiskanen                                            Erkki Mehtonen/Eläkeliiton Vieremän yhdistys ry
Vpj Eino Piippo                                                 Pentti Rytkönen/Vammaisten edustajat
Päivi Piippo                                                       Asta Kauppinen/Vieremän Eläkeläiset ry
Ville Heikkinen                                                  Anna-Liisa Tarvainen/Vieremän Kehitysvammaistentuki ry
Sari Heiskanen                                                  Merja Vornanen/Omaishoitajien edustajat
Sari Määttä                                                        Päivi Aho-Repo/Vieremän seurakunta
Juha Eskelinen                                                  kunnan luottamushenkilöedustaja                                                     
Ritva Pääkkönen                                               Ylä-Savon SOTE ky:n edustaja vammaispalvelujen osalta
Jaana Hyttinen                                                  Tanja Miettinen Ylä-Savon SOTE ky:n edustajat

Vanhus- ja vammaisneuvoston pöytäkirjat ja muut materiaalit löydät tästä

Vieremän vanhus- ja vammaisneuvoston esite_2021-2025.pdf


Seudullinen vanhusneuvoston sihteeri

Katja Kärkkäinen
Meijerinkatu 4, 74120 Iisalmi
katja.karkkainen@ylasavonsote.fi
puh. 040 620 7145

Annukka Tarvainen
Annukka Tarvainen
Annukka Tarvainen