Etusivu / Päätöksenteko / Toimintaohjeet ja säännöt
Rakennusjärjestys 2012.pdf (203,7 kB)
Ympäristönsuojelumääräykset 2012.pdf (276,2 kB)
Asuinpalvelustrategia.pdf (605,4 kB)
Ylä-Savon kotouttamisohjelma.pdf (800,5 kB)
Yksityisteiden avustusehdot valtuusto 15.12.2014 § 79.pdf (11,7 kB)
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet.pdf (133,2 kB)
Päätösanalyysi ja yritysvaikutusten arviointi Vieremän kunnassa.pdf (190,6 kB)
Vieremän kunnan yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2019.pdf (581,8 kB)
Vieremän kunnnan perusopetuksen ja lukion tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017 - 2019.pdf (89,6 kB)
Vapaa-aikatoimen avustussääntö.pdf (102,9 kB)
Vieremän kunnan hallintosääntö voimaan 1.6.2017.pdf (3,98 MB)
Vieremän kunnan tiedonhallinnan ja arkistotoimen toimintaohje.pdf (316,2 kB)
Rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä sekä muista palveluista suoritettavat maksut 1.3.2016 alkaen.pdf (236,9 kB)
Vieremän kuntastrategia 2017-2021 hyväksytty valtuustossa 19.12.2016 § 57.pdf (925,1 kB)
Vieremän kunnan talousohje_tulee voimaan 1.1.2018.pdf (381,6 kB)
Vieremän kunnan sisäisen valvonnan yleisohje_tulee voimaan 1.1.2018.pdf (360,6 kB)
Vieremän kunnan konserniohje_tulee voimaan 1.1.2018.pdf (278,8 kB)
Vieremän kunnan hankintaohje_tulee voimaan 1.1.2018.pdf (302,8 kB)
Vieremän kunnan elinkeino-ohjelma 2017 - 2021.docx.pdf (313,5 kB)
Vieremän kunnan vammaispoliittinen ohjelma 2018 - 2021.pdf (420,8 kB)
Jätetaksa 1.1.2018 alkaen.pdf (441,9 kB)
Vieremän kunnan tietoturva- ja tietosuojapolitiikka_Khall 160418 § 91.pdf (1,19 MB)
Vieremän kunnan laaja hyvinvointikertomus_valtuusto 12.11.2018 § 42.pdf (326,7 kB)