Aineisto- ja tietopalvelu

Asiakirjahallinnon tehtävänä on kehittää, ohjata ja valvoa kunnan toimintaa koskevien asiakirjallisten tietojen vastaanottamista, tuottamista, käsittelyä, tallentamista, säilytysarvon määrittelyä ja käyttöön soveltamista. Tiedonhallinta on tiedon keräämistä, organisointia ja tallentamista siten, että tieto saadaan tarkoituksenmukaisesti ja hallitusti käyttöön.

Arkistotoimen tehtävänä on varmistaa asiakirjojen käytettävyys ja säilyminen, huolehtia asiakirjoihin liittyvästä tietopalvelusta, määritellä asiakirjojen säilytysarvo ja hävittää tarpeeton aineisto. Vieremän kunnan arkistotoimen järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Arkistotoimea johtavana viranhaltijana Vieremän kunnassa toimii keskusarkistonhoitaja, jonka tehtävänä on vastata asiakirjahallinnon viranomaistehtävien valmistelusta ja täytäntöönpanosta, ohjata ja kehittää asiakirjahallintoa osana kunnan tiedonhallintaa, vastata keskusarkistosta ja pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista.

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on pääsääntöisesti maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.

Verkkoasiointi

Ilmoitus tietoturvapoikkeamasta

Voit tehdä Vieremän kuntaa koskevan tietoturvapoikkeaman sähköisesti.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Rekisteritietojen korjaamis-, poisto- tai täydennyspyyntö

Vieremän kunnan rekisteritietojen korjaamis-, poisto tai täydennyspyyntö on mahdollista tehdä sähköisesti.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Voit tarkistaa itseäsi koskevat tiedot Vieremän kunnan rekistereistä lähettämällä tarkastuspyynnön.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Vauvarahahakemus

Vieremän kunta maksaa vuosien 2021 - 2023 aikana syntyneistä vieremäläisistä vauvoista vauvarahan.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Yksityistien kunnossapitoavustushakemus

Hakemus yksityisteiden kunnossapitoon

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Lomakkeet

Yksityistien kunnossapitoavustushakemus 2023

Avustusta jaetaan valtuuston hyväksymän määrärahan rajoissa sellaisen yksityistien kunnossapitoon ja parantamiseen, joka täyttää avustusehdot.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

Vieremän asiointipiste

Vieremän kunnanviraston asiointipisteessä saat neuvontaa Vieremän kunnasta ja kunnan tarjoamista palveluista sekä Kelan avustavaa asiakaspalvelua.

Myllyjärventie 1, 74200 VIEREMÄ

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 15:00
Ke - To: 08:00 - 15:00
Pe: 08:00 - 15:00

Ma: 00:00 - 00:00

itsenäisyyspäivä (suljettu) (6.12.2023)

tapaninpäivä (suljettu) (26.12.2023)

juhannuspäivä (suljettu) (22.6.2024)

helatorstai (suljettu) (9.5.2024)

jouluaatto (suljettu) (24.12.2023)

loppiainen (suljettu) (6.1.2024)

vappu (suljettu) (1.5.2024)

uudenvuoden aatto (suljettu) (31.12.2023)

joulupäivä (suljettu) (25.12.2023)

2. pääsiäispäivä (suljettu) (1.4.2024)

1.pääsiäispäivä (suljettu) (31.3.2024)

pitkäperjantai (suljettu) (29.3.2024)

juhannusaatto (suljettu) (21.6.2024)

uudenvuodenpäivä (suljettu) (1.1.2024)

Kaikki tiedot

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621