Elinkeinopalvelut

Vieremän kunta haluaa olla kehittämässä toimintaedellytyksiä elinkeinoelämää varten kaavoituksen, tonttipolitiikan, toimitilajärjestelyjen, kehittämishankkeiden sekä rahoitusjärjestelyissä avustamisen muodoissa. Periaatteena on myös järjestää toimivat yritysneuvonta- ja kehittämispalvelut. Kunnan tytäryhtiöt vastaavat osaltaan elinkeinoelämän toimintaedellytyksistä. Tavoitteena on monipuolinen, menestyvä sekä vahvistuva yritystoiminta. Kaikissa yritystoimintaan liittyvissä asioissa voit kääntyä luottamuksella puoleemme.

Vieremän kunta tarjoaa myös Yritystulkki-verkkopalvelun, josta löytyy kaikki yrittämisen perustieto. Selkeällä opastuksella, hyvillä neuvoilla ja käytännöllisillä työkaluilla voit omatoimisesti kehittää yritystoimintaasi tai perustaa uuden yrityksen. Yritystulkin laskentaohjelmilla hallitset ja suunnittelet yrityksen taloutta ja investointeja. Valmiit lomakkeet ja sopimuspohjat auttavat sinua yrityksen arkirutiineiden ja liikesuhteiden hoidossa. Lisäksi Yritystulkista löytyvät työkirjat markkinoinnin ja myynnin omatoimiseen hoitamiseen.

Vieremän elinkeinoasiantuntijana toimii Vieremän kunnanjohtaja. Hänen puoleensa voi kääntyä kaikissa yritystoimintaan liittyvissä asioissa luottamuksellisesti. Yhteyden elinkeinoasiantuntijaan saa parhaiten joko soittamalla, sähköpostilla tai tulemalla käymään hänen toimipisteellään Vieremän kunnantalolla.