Hallintopalvelut

Hallintopalvelujen toiminta-ajatuksena on luoda luottamushenkilö- ja virkamiesjohdolle sekä päävastuualueille edellytykset tehokkaaseen ja tulokselliseen toimintaan tuottamalla taloudellisesti tarpeen mukaiset hallinto- ja toimistopalvelut.

Hallintopalveluihin kuuluvia palvelualueita ovat mm. kunnan keskushallinto, kunnan taloushallinto, asiakaspalvelut, työllisyysasiat ja tietohallintopalvelut.

Hallintopalvelut valmistelee kunnanhallitukselle ja valtuustolle käsiteltäväksi tulevat asiat. Muita tehtäviä ovat mm.

  • kunnallisten ja valtiollisten vaalien toimittaminen
  • kunnan arkistotoimesta huolehtiminen
  • kunnan tiedotustoiminta
  • henkilöstöpalvelut
  • kuntatalouden ohjauksen tehtävät

 

Kunnanjohtaja
Mika Suomalainen
puh. 040 747 0910
mika.suomalainen@vierema.fi

Hallintojohtaja
Jenni Koho
puh. 040 590 1345
jenni.koho@vierema.fi
- kunnanhallituksen ja valtuuston sihteerin tehtävät

Keskusarkistonhoitaja
Sirpa Piippo
puh. 0400 370 128
sirpa.piippo@vierema.fi
- keskushallinnon saapuvien asioiden kirjaaminen, voi tiedustella vireillä olevan asian käsittelyn aikataulua, myös vanhat kunnanhallituksen ja valtuuston ja lautakuntien päätökset
- kunnanhallituksen ja valtuuston päätösten täytäntöönpano
- luottamushenkilöpalkkioiden laskenta ja maksatus
- esityslistat ja pöytäkirjat
- asiakasneuvonta
- kokoustilojen varaus

Kirjanpitäjä
Pirjo Rönkkö
puh. 0400 370 130
pirjo.ronkko@vierema.fi
- kirjanpito ja tilinpäätös

Palkkasihteeri
Maarit Kortelainen
puh. 0400 370 123
maarit.kortelainen@vierema.fi 
-  KVTES-, TTES- ja teknisten sopimusalojen palkkojen laskenta ja 
   maksatus
- työllistettyjen palkkojen laskenta ja maksatus

Työllisyyssihteeri
Niina Kumpulainen
puh. 040 660 8090
niina.kumpulainen@vierema.fi
- työllistämistukiasiat
- nuorten kesätyöprojektit

Vs. palvelusihteeri
Jenita Karppinen
puh. 0400 370 841
jenita.karppinen@vierema.fi
- kunnan pääkassanhoito, osto- ja myyntireskontra
- asiointipisteen palveluneuvoja
- asiakasneuvonta
- kokoustilojen varaus

Palkkasihteeri
Hanna-Mari Roth
puh. 0400 370 124
hanna-mari.roth@vierema.fi
- perhepäivähoitajien, opettajien ja kansalaisopiston opettajien palkkojen laskenta ja maksatus
- päivähoidon laskutus ja maksupäätökset
- eläkeasiamiehen tehtävät

Konsernisihteeri
Paula Tiikkainen
puh. 040 834 8003
paula.tiikkainen@vierema.fi
- KT Oy Vieremän Hakatalot
- Vieremän Lämpö ja Vesi Oy
- Vieremän Toimitilat Oy