Jätteenkuljetus

Jokaisella asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöllä tulee olla jonkin jätteenkuljetusyrityksen kanssa voimassa oleva palvelusopimus joko oman, tai muiden kiinteistöjen kanssa yhteiskäytössä olevan jäteastian säännöllisestä tyhjennyksestä. Säännöllisen ja riittävän tiheiden tyhjennysvälien avulla varmistetaan että jätehuolto toimii logistisesti tehokkaasti, eikä jätteistä aiheudu esim. haju- ja hygieniahaittoja.

Sekajäteastian tyhjennysvälin pituus on määritelty jätehuoltomääräyksissä ja se riippuu kolmesta asiasta: asutko taajama- vai haja-asutusalueella, vuodenajasta, sekä onko taloudessa erikseen biojäteastiaa.

Vieremällä jokainen kiinteistön haltija huolehtii voimassa olevasta sopimuksesta haluamansa jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Järjestetty jätteenkuljetus koskee hyötykäyttökelvotonta yhdyskuntajätettä. Hyötykäyttökelpoiset jätteet viedään itse niille varattuihin keräyspisteisiin.

Vieremällä jätteenkuljetus on ns. kiinteistön haltijan kilpailuttama jätteenkuljetus. Jokainen kiinteistö saa itse kilpailuttaa oman jätteenkuljetusfirman.

Puhelinasiointi

Ylä-Savon jätehuoltolautakunnan asiakaspalvelu

Jätehuoltolautakunnan asiakaspalvelu vastaa jätehuoltomääräyksiin sekä jätteenkuljetukseen ja -käsittelyyn liittyviin kysymyksiin.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 6325500

Palvelupaikat

Vieremän jäteasema

Vieremän alueen yleinen jäteasema kotitalouksille.

Ouluntie 1966, 74200 VIEREMÄ

Aukioloajat

Ma: 13:00 - 18:00
To: 09:00 - 14:00

helatorstai (suljettu) (9.5.2024)

Kaikki tiedot

Kiinteistön haltijan on järjestettävä jätteiden vastaanottopaikka, josta jätteenkuljettajat voivat noutaa jätteen. Vastaanottopaikka eli jäteastia voi olla yhden tai useamman kiinteistön yhteinen (ns. kimppa). Omakotitalon sekajäteastian tyhjennys tapahtuu tyypillisesti kahden viikon välein. Mikäli kiinteistö lajittelee jätteitä kierrätykseen ja esim. kompostoi biojätteitä, tyhjennysväliä voi tarvittaessa harventaa jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Jätteenkuljetus voi olla joko kunnan järjestämä, jolloin kunnan jätelaitos kilpailuttaa jätteenkuljetusyrityksen kiinteistöille, tai kiinteistönhaltijan järjestämä, jolloin jätteen haltija tilaa kuljetuksen itse joltakin alueella toimivalta jätteenkuljetusyritykseltä. Kunnan jätehuoltoviranomainen on päättänyt kunnan alueella käytössä olevan kuljetusjärjestelmän.

Jätelaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110646

Liittyvät palvelut

Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin

Katso tiedot

Jätehuolto

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut