Kansalaisopisto

Vieremän kansalaisopisto on kaikille avoin oppilaitos, jossa voi oppia uusia tietoja ja taitoja ikään katsomatta. Kansalaisopiston kurssitarjonta vaihtelee hieman vuosittain, mutta joka vuosi tarjonnasta löytyy taideaineita, kielen opiskelua, liikuntaa ja musiikkia. Vieremän kansalaisopiston opinto-ohjelma ilmestyy syksyisin ja se saapuu postin jakelun mukana jokaiseen vieremäläiseen kotitalouteen. Opinto-ohjelma löytyy myös opiston internetsivuilta. Opintovuosi jakautuu sekä syys- että kevätlukukauteen. Tarkemmat tiedot kursseille ilmoittautumisista ja maksuista löytyvät opinto-ohjelmasta ja opiston internetsivuilta.

Kurssien lisäksi kansalaisopisto järjestää vuosittain kaikille avoimia ja maksuttomia yleisöluentoja erilaisista aiheista.

Kurssiohjelma ja ilmoittautumisohjeet löytyvät opiston verkkosivuilta.

Ilmoittautuminen kursseille tapahtuu yleensä syksyisin ennen opintokauden alkua. Ilmoittautuminen tapahtuu ensisijaisesti internetin kautta. Tarkemmat tiedot löydät opinto-ohjelmasta.

Kansalaisopistot ovat avoimia kaikille.

Opintokurssit ovat maksullisia. Yleisöluennot ovat kaikille avoimia ja ilmaisia.

Puhelinasiointi

Kansalaisopiston rehtori

Vieremän kansalaisopiston toiminnasta vastaa kansalaisopiston rehtori.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 5949143

Kansalaisopistot tarjoavat mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle. Useimmiten opiskelu kansalaisopistossa ei tähtää tutkinnon suorittamiseen, vaan opiskelijan monipuoliseen kehittymiseen, elinikäiseen oppimiseen, hyvinvointiin ja aktiiviseen kansalaisuuteen.

Osa kansalaisopistoista järjestää myös opetussuunitelmaan perustuvaa taiteen perusopetusta. Opistot tarjoavat myös avointa yliopisto-opetusta. Kansalaisopistoja ylläpitävät kunnat, kuntayhtymät, yhdistykset, säätiöt tai yhteisöt opetus- ja kulttuuriministeriön luvalla. Ylläpitäjät päättävät opetuksen sisällöstä itsenäisesti. Usein opetus keskittyy kädentaitoihin ja harrastuksiin, kieliin ja taideaineisiin. Opetus on tyypillisesti ryhmäopetusta iltaisin tai viikonloppuna. Opetus voi olla lähi- tai etäopetusta.

Laki vapaasta sivistystyöstä: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980632

Liittyvät palvelut

Kulttuuripalvelut

Katso tiedot

Liikuntaneuvonta

Katso tiedot

Omatoimikirjasto

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut