Löytöeläinpalvelut

Kiuruveden Löytölä vastaa irrallaan tavattujen ja talteenotettujen koirien, kissojen ja muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisestä hoidosta Vieremän kunnan alueella. Eläimiä voidaan vastaanottaa yksityisiltä ihmisiltä nimi- ja osoitetietoja vastaan, poliisilta sekä suoraan kunnalta.

Kun löydät eläimen, niin voit toimittaa sen Kiuruveden Löytölään.

Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta toimittaa eläintä hoitolaan, voit sopia sen noutamisesta palvelun tuottajan kanssa.

Eläimen omistaja tai haltija voi joutua maksamaan korvauksen eläimen talteenotosta, kuljetuksesta, hoidosta ja mahdollisesta lopettamisesta aiheutuneista kustannuksista.

Yrittäjä perii eläimen omistajalta seuraavat hoitomaksut (alv 0 %):

  • koirien vuorokausimaksu 12 €/ vuorokausi
  • kissojen vuorokausimaksu 8 €/ vuorokausi
  • muiden pienikokoisten lemmikkieläinten vuorokausimaksu 8 €/vuorokausi.

Irrallaan tavatun ja talteen otetun koiran, kissan tai muun pienikokoisen seura- tai harrastuseläimen voi toimittaa kunnan tai kuntien yhteisesti järjestämään löytöeläintarhaan tilapäiseen hoitoon. Löytöeläintarha säilyttää talteen otettua eläintä vähintään 15 päivää. Sen jälkeen löytöeläintarhalla on oikeus myydä, luovuttaa tai lopettaa eläin.

Sairauden tai vamman vuoksi hoitoon otettu luonnonvarainen eläin on vapautettava, jos on oletettavissa, että se vaikeuksitta sopeutuu luonnonvaraiseen elämään. . Jollei eläintä voi vapauttaa eikä sen hoitoa järjestää, eläin on lopetettava.

Eläimen omistaja tai haltija voi joutua maksamaan korvauksen eläimen talteenotosta, hoidosta ja mahdollisesta lopettamisesta aiheutuneista kustannuksista.

Eläinsuojelulaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960247
Eläinsuojelulaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960247

Kiuruveden Löytölän yhteystiedot:

Kiuruveden Löytölä
Lahdentie 70
74680 MYLLYNIEMI
Facebook: Kiuruveden löytölä

Anniina Ylitalo
puh. 044 266 9716
irmeliini@hotmail.com

Esa Penttinen
puh. 0400 426 128