Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

Lukiokoulutuksen opinto-ohjauksen kautta pyritään luomaan opiskelijalle myönteinen suhtautuminen tulevaisuuteen, jatko-opintoihin, työelämään ja yrittäjyyteen. Opiskelijalle annetaan tarpeeksi valmiuksia tulevaisuutensa suunnittelemiseen ja mahdollisimman tarkoituksenmukaisen jatkokoulutuspaikan löytämiseen. Ohjauksen kokonaisvaltaisena tehtävänä on edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja tasa-arvoa sekä ehkäistä syrjäytymistä.

Lukio-opintoihin sisältyy opiskelijoille pakollinen ylioppilastutkintoon ja jatko-opintoihin liittyvä ohjauskeskustelu.

Tarvittaessa ja halutessaan opiskelijoiden toivotaan hakeutuvan omasta aloitteestaan henkilökohtaiseen ohjaukseen. Ohjauskeskustelupyynnön voi

tehdä tavoittelemalla opinto-ohjaajaa suoraan Wilman kautta tai käymällä henkilökohtaisesti hänen luonaan.

Jokaisella lukiolaisella on oikeus saada opinto-ohjausta.

Palvelupaikat

Lukio

Vieremän lukio on pieni alle sadan oppilaan vireä yleislukio, joka toimii Vieremän keskustassa kirkonkylän koulun yhteydessä.

Petterintie 12, 74200 VIEREMÄ

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Lukiossa opiskelevalla on oikeus saada säännöllisesti opintoihin sisältyvää opinto-ohjausta. Lisäksi opiskelija saa ohjausta jatko-opintoihin hakeutumisessa.

Lukio-opiskelijana laadit itsellesi henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Se sisältää opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman. Suunnitelma laaditaan opetushenkilöstön tuella opintojen alussa ja sitä päivitetään säännöllisesti opintojen edetessä.

Olet oikeutettu opintoihin hakeutumiseen ja urasuunnitelmiin liittyvää ohjausta, jos olet suorittanut lukion oppimäärän, etkä ole saanut jatko-opiskelupaikkaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Olet oikeutettu ohjaukseen oppimäärän suorittamisvuotta seuraavan vuoden aikana. Ohjauksesta vastaa koulutuksen järjestäjä, jonka oppilaitoksessa oppimäärä on suoritettu. Koulutuksen järjestäjä on voinut keskittää jälkiohjauksen tarjoamisen johonkin oppilaitokseen.

Ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija kykenee hyödyntämään saamaansa opinto-ohjausta ja muuta ohjausta ja perehtyy monipuolisesti jatko-opintovaihtoehtoihin sekä osaa tehdä mielekkään jatko-opinto- ja urasuunnitelman lukio-opintojen aikana.

Lukiolaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180714

Liittyvät palvelut

Lukiokoulutus

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut