Maahanmuuttajien palvelut

Ylä-Savon kuntien yhteinen maahanmuutto- ja pakolaispalveluyksikkö järjestää niin pakolaisten kuin myös työn, perhesiteen ja opiskelun perusteella muuttaneiden vastaanoton ja kotouttamisen palvelut. Yhteistyötä tehdään viranomaisten, oppilaitosten sekä järjestöjen kanssa. Vieremän kunta ei järjestä maahanmuuttajien palveluita omana toimintana, vaan palvelut hoidetaan seudullisesti.

Maahanmuuttajien oman äidinkielen opetus

Asuinkunnasta riippuen maahanmuuttajataustaiset oppilaat voivat saada oman äidinkielen opetusta, mutta se ei ole lakisääteinen oikeus.

Vieremällä ei ole tällä hetkellä tarjolla maahanmuuttajien oman äidinkielen opetusta. Iisalmen sivistyspalvelukeskuksesta voi tiedustella maahanmuuttajille tarkoitettua oman äidinkielen tai vieraan kielen ylläpitämiseen tähtäävää opetusta.

Maahanmuuttajien valmistava opetus

Valmistavaa opetusta voivat saada maahanmuuttajataustaiset oppilaat, joiden suomen tai ruotsin taito ja muut valmiudet eivät riitä esi- ja perusopetuksen ryhmissä opiskelemiseen. Valmistava opetus kestää yhden lukuvuoden. Sinä aikana oppilaalle annetaan opetusta suomen tai ruotsin kielessä ja perusopetuksen oppiaineissa. Valmistavan opetuksen jälkeen oppilas jatkaa opiskelua tavallisella luokalla. Maahanmuuttajalapsille voidaan Iisalmessa antaa valmistavan opetuksen lisäksi tukiopetusta.

Kotoutumiseen liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä Maahanmuutto- ja pakolaispalveluiden toimistoon. Yksikkö auttaa esimerkiksi lupa- ja työllisyysasioissa sekä tarjoaa tuki- ja palveluohjausta.

Palvelu on ilmaista kaikille eri syistä Suomeen ja Ylä-Savoon muuttaville henkilöille.

Palvelupaikat

Maahanmuutto- ja pakolaispalvelut

Iisalmen kaupungin maahanmuutto- ja pakolaispalvelut tarjoaa ohjaus- ja neuvontapalveluja kaikille Ylä-Savossa asuville maahanmuuttajille.

Pohjolankatu 9b, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Avoinna arkisin
Ma - Ti: 08:00 - 16:00
Ke - To: 08:00 - 16:00
Pe: 08:00 - 16:00

Kaikki tiedot

Maahanmuuttajille tarjotaan ohjausta ja neuvontaa kotoutumiseen, terveys- ja sosiaalipalveluihin, asumiseen, opiskeluun ja työhön liittyvissä kysymyksissä. Neuvojat kertovat, mitä palveluita on tarjolla, miten niihin hakeudutaan ja mitä niiden käyttö edellyttää. He opastavat maahanmuuttajia kaikkien palveluita tuottavien tahojen pariin.

Maahanmuuttajat voivat saada neuvontaa esimerkiksi puhelimitse tai asioimalla palvelupisteessä. Neuvojat eivät tee palveluihin liittyviä päätöksiä.

Laki kotoutumisen edistämisestä: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101386

Liittyvät palvelut

Etsivä nuorisotyö

Katso tiedot

Työllisyyspalvelut

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut