Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

Vieremällä aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kaikkien koulujen yhteydessä klo 06.00- ensimmäisen tunnin alkuun ja iltapäivisin klo 17.00 saakka. Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen lähtökohtana on turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen lapselle. Toiminnan keskeisenä tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä sekä tukea myös perhettä ja koulua niiden kasvatustehtävässä.

Aamu- ja iltapäivätoiminta rakentuu perusopetuksen yleisiin kasvatustavoitteisiin. Toiminta tarjoaa vastapainoa ja tukea koulutyölle sekä mahdollisuuden lepoon ja virkistykseen. Toiminnan suunnittelun lähtökohtana ovat yksilölliset ja yhteisölliset sekä sosiaaliseen kasvuun liittyvät näkökohdat. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskitekijöitä, jotka liittyvät lapsen valvomattomaan ajankäyttöön ja yksin oloon.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattoreina toimivat Eteläisen, Itäisen ja Pohjoisen koulun oppilaiden osalta kyläkoulujen rehtorit ja Kirkonkylän koulun osalta sivistyslautakunnan vuosittain nimeämä luokanopettaja, joka vastaa myös koko kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan hallinnosta.

Hakuaika syys-kevätlukukaudelle on vuosittain keväisin. Hakuajasta tiedotetaan kunnan tiedotuskanavissa ja Wilmassa. Myös 3. luokan oppilas voi saada toimintapaikan lautakunnan erillisellä päätöksellä.

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Vieremällä kaikkien alakoulujen yhteydessä 1-2 luokkalaisille ja esikoululaisille. Toimintaan pääsevät mukaan myös 3. luokan oppilaat erillisellä päätöksellä. Oppilaat, joille on tehty erityistä tukea koskeva päätös, ovat oikeutettuja osallistumaan aamu- ja iltapäivätoimintaan koko perusopetuksen ajan.

Aamu- ja iltapäivätoiminnasta peritään kuukausimaksu seuraavasti: mikäli osallistumispäiviä 10 tai enemmän 120 € / kk, 6-9 päivää, puolet maksusta ja jos päiviä on 5 tai vähemmän 10 €/ osallistumispäivä. Maksut ovat samat kuin edellisellä kaudella. Oppilaan vanhemmat voivat anoa maksuvapautusta sivistyslautakunnalta, mikäli maksu estää oppilaan osallistumisen toimintaan.

Verkkoasiointi

Aamu - ja iltapäivätoiminnan hakulomake

Haku Vieremän kunnan aamu- ja iltapäivätoimintaan 0-2 luokkalaisille.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat. Aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7:n ja 17:n välisenä aikana.

Toiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.

Kunta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Se voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen.

Myös koulun kerhotoiminta tai taiteen perusopetus voivat olla lapsen aamu- tai iltapäivätoimintaa.

Vammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestävät kunta ja hyvinvointialue yhdyspintayhteistyönä.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Liittyvät palvelut

Ilmoitus terveyshaittaepäilystä

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut

Aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen

Aamu- ja iltapäivätoiminnan paikat kaudelle 2023 - 2024 ovat haettavana ajalla 17.4. - 5.5.2023. Valinnoista toimitetaan tiedote kirjeitse 26.5.2023 mennessä. Paikkaa voi hakea tarvittaessa myös muulloin. Hakemuksen voi tehdä sähköisesti verkkoasioinnissa. Tulostettava hakulomake sekä hakuohje löytyvät alla olevista liitetiedostoista.

Lisätietoja aamu- ja iltapäivätoiminnasta saa Outi Jauhiaiselta puh. 0400 370 148.
Kauden 2023-2024 aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma julkaistaan huhtikuun aikana.

Koulujen aamu- ja iltapäivätoiminnan puhelinnumerot:

Kirkonkylän koulu  040 595 9317
Eteläinen koulu  0400 370 105
Itäinen koulu 040 6374283
Pohjoinen koulu 0400 370 094