Etusivu / Palvelut / Opetus ja koulutus / Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminta rakentuu perusopetuksen yleisiin kasvatustavoitteisiin. Toiminta tarjoaa vastapainoa ja tukea koulutyölle sekä mahdollisuuden lepoon ja virkistykseen. Toiminnan suunnittelun lähtökohtana ovat yksilölliset ja yhteisölliset sekä sosiaaliseen kasvuun liittyvät näkökohdat. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskitekijöitä, jotka liittyvät lapsen valvomattomaan ajankäyttöön ja yksin oloon.

Vieremällä aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kaikkien koulujen yhteydessä klo 06.00- ensimmäisen tunnin alkuun ja iltapäivisin klo 17.00 saakka. Toiminta on maksullista.

Aamu- ja iltapäivätoiminnasta peritään kuukausimaksu. Kauden 2018-2019 maksut: maksu peritään oppilaan läsnäolopäivien mukaan. Mikäli läsnäolopäiviä on vähintään 10 maksu on 120 €/kk, jos läsnäolopäiviä on 6-9 maksu puolitetaan. Jos oppilas osallistuu satunnaisesti toimintaan ja läsnäolopäiviä on viisi tai vähemmän maksu on 10 €/päivä. Maksut ovat samat kuin edellisellä toimintakaudella. Laskutuksen ulkopuolelle jäävät oppilaat, joita koskee sosiaalihuollon asiakasmaksuista annettu laki § 4. Oppilaan vanhemmat voivat anoa maksuvapautusta sivistyslautakunnalta, mikäli maksu estää oppilaan osallistumisen toimintaan. Jos samasta perheestä toimintaan osallistuu kolme oppilasta, maksu peritään kahdesta nuoremmasta oppilaasta.

Hakuaika kaudelle 2018-2019 on 3.5. - 16.5.2018. Hakemuksia otetaan vastaan myös lukukauden aikana, mikäli tarve toimintapaikalle ilmenee kesken kauden. Kaavakkeet on postitettu kaikille 1-2 luokkalaisten vanhemmille, esikoululaisten vanhemmille sekä pienluokkalaisten vanhemmille. Kaavakkeita ja hakuohjeita saa myös kunnanviraston neuvonnasta ja kunnan nettisivuilta. Myös 3. luokan oppilas voi saada toimintapaikan lautakunnan erillisellä päätöksellä. Lisätietoja aamu- ja iltapäivätoiminnasta saa vapaa-ajanohjaaja Raili Turuselta puh. 040 7533433.
Kauden 2017-2018 aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma on hyväksytty sivistyslautakunnassa 12.4.2017 § 36, toimintasuunnitelma on liitteenä sivun alareunassa.

Opetushallitus toteutti valtakunnallisen perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn huoltajille 22.1.-28.2.2013. Liitetiedostona on yhteenveto valtakunnallisen seurannan keskeisistä tuloksista ja vertailu Vieremän kunnan huoltajien antamiin tuloksiin.

Koulujen aamu- ja iltapäivätoiminnan puhelinnumerot:
Kirkonkylän koulu  040 595 9317
Eteläinen koulu  0400 370 105
Itäinen koulu 040 6374283
Pohjoinen koulu 0400 370 094