Vieremän kunnan peruskouluissa järjestetään tavoitteellista kerhotoimintaa, joka tukee oppilaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä. Toiminnalla lisätään oppilaiden osallisuutta, edistetään eettistä kasvua ja tuetaan yhteisöllisyyttä. Kerhotoiminnan tavoitteena on järjestää oppilaalle mielekästä vapaa-ajan toimintaa ja ohjata harrastustoiminnan pariin. Vieremän peruskouluissa oppilaille on tarjolla seuraavia kerhoja lukuvuotena 2018-2019

 

Eteläinen koulu

Liikuntakerho

Keskiviikkoisin klo 13.30 – 14.15
3. – 5. – luokkalaisille
kerhonvetäjänä Kaisa Laitinen

 

Itäinen koulu

Liikuntakerho

Maanantaisin klo 12.05  - 12.50
kerhonvetäjänä Antti-Matti Tikkanen

Kirkonkylän koulu

Liikuntakerho

Maanantaisin klo 15. 00 – 16.00
yläkoululaisillekerhonvetäjänä Konsta Kaurala

Liikuntakerho

Keskiviikkoisin klo 15. 00 – 16. 00
4. – 6. – luokkalaisille
kerhonvetäjänä Suvi- Tuuli Hukkanen


Pelikerho

Maanantaisin klo 13. 00 – 14. 00
eskarit – 1. –luokkalaisille
kerhonvetäjänä Outi Jauhiainen


Pohjoinen koulu

Robotiikka- ja ohjelmointikerho

keskiviikkoisin klo 7.45 – 8.15
3. – 6. – luokkalaisille
kerhonvetäjänä Kirsi Taipale

 

Puuhakerho

torstaisin klo 7. 45 – 8.15
4. – 6. – luokkalaisille
kerhonvetäjänä Virpi Piippo