KIRKONKYLÄN KOULU

Koulukeskus.JPG          DSC03627.JPG                    

 Luokat 0 - 6, Pienluokka, 7-9, valmistava opetusParasta ennen hanke_logo.PNG
Petterintie 12
74200 Vieremä
kirkonkylan.koulu@vierema.fi
                                                                                                                                  
Rehtori
Eeva Riitta Mustonen 
Puh. 0400 370 106
eevariitta.mustonen@vierema.fikouluruokadiplomi_varillinen_300x250px.jpg

Koulusihteeri
Päivi Tiikkainen
Puh.0400 370 152
paivi.tiikkainen@vierema.fi

Toimistonhoitaja
Lea Turunen
Puh. 0400 370 153
lea.turunen@vierema.fiOpettajat ja koulunkäynninohjaajat 0 - 6 lk
lv 2021-2022
0
Esiopetus             
Mirja-Sisko Vainio mirja-sisko.vainio@vierema.fi 
040 660 5425
1
Luokanopettaja 
Outi Jauhiainen outi.jauhiainen@vierema.fi
0400 370 148
2
Luokanopettaja             
Merja Tuononen merja.tuononen@vierema.fi
040 677 2599
3
Luokanopettaja             
Helena Komulainen helena.komulainen@vierema.fi 
0400 370 119           
4
Luokanopettaja             
Terhi Huovinen
terhi.huovinen@vierema.fi
0400 370 136 
5
Luokanopettaja 
Helena Kerman helena.kerman@vierema.fi
0400 370 115
6
Luokanopettaja             
Virpi Piippo virpi.piippo@vierema.fi
0400 370 100             
Pienluokka
Luokanopettaja             
Arja Huusko arja.huusko@vierema.fi
0400 370 116
Erityisopetus Tiina Remes tiina.remes@vierema.fi
0400 370 122
Erityisopettaja Suvi Kaasinen suvi.kaasinen@vierema.fi
0400 370114                            
Koulunkäynninohjaaja Titta Huttunen titta.huttunen@vierema.fi
040 637 4379
Henkilökohtainen avustaja  Jarkko Kainulainen jarkko.kainulainen@vierema.fi 
0400 370 117
Koulunkäynninohjaaja Reeta Kauppinen reeta.kauppinen@vierema.fi
040 637 4264           
Koulunkäynninohjaaja  Taina Kettunen taina.kettunen@vierema.fi
040 637 4251
Koulunkäynninohjaaja Janne Lappalainen janne.lappalainen@vierema.fi
040 671 2912
Koulunkäynninohjaaja Marietta Niskanen marietta.niskanen@vierema.fi
040 637 4351
Koulunkäynninohjaaja Marjo Partanen marjo.partanen@vierema.fi
040 637 4087
Koulunkäynninohjaaja Ulla-Maria Petäjä ulla-maria.petaja@vierema.fi
040 673 2801
Koulunkäynninohjaaja Sanna Savolainen sanna.savolainen@vierema.fi
0406507706
Oppilaita 0 - 6 luokilla 158(15.9.2021)DSC03641.JPG     DSC03633.JPG

 

Päivittäiset työajat

8.00 - 8.45

1. oppitunti

8.50 - 9.35

2. oppitunti

9.45 - 10.30

3. oppitunti

10.30 - 11.15

ruokailu

11.15 - 12.00

4. oppitunti

12.15 - 13.00

5. oppitunti

13.15 - 14.00

6. oppitunti

14.15 - 15.00

7. oppitunti

 
 
 
Opettajat ja koulunkäynninohjaaja 7 - 9 lk ja lukio
lv 2021-2022

Eeva Riitta Mustonen
eevariitta.mustonen@vierema.fi
0400 370 106

Kirkonkylän koulun rehtori/sivistysjohtaja: yhteiskuntaoppi 8 lk:t

Tenhunen Risto
risto.tenhunen@vierema.fi
0400 370 113
Lukion rehtori, kirkonkylän koulun apulaisrehtori:
historia, yhteiskuntaoppi, uskonto

Astikainen Pekka
pekka.astikainen@vierema.fi
0400 370 142

Lehtori, lukio: lyhyt ja pitkä matematiikka, kemia, fysiikka, tietotekniikka

Huovinen Terhi
terhi.huovinen@vierema.fi 
0400 370 136

Luokanopettaja kirkonkylän alakoulu 4 lk,
liikunta: ala-, yläkoulu ja lukio
lukio: terveystieto
Impiö Tuula
tuula.impio@vierema.fi
0400 370 149

Lehtori, lukio:historia, filosofia, yhteiskuntaoppi, yläkoulu: historia
lv LU  III

Jokelainen Teemu
teemu.jokelainen@vierema.fi
0400 370 134  
Tuntiopettaja, yläkoulu: biologia ja maantieto, erätaito, lv 7A
     
Kanninen Terttu
terttu.kanninen@vierema.fi
0400 370 135 
Tuntiopettaja, ylä- ja alakoulu: tekstiilityö kuvataide, lukio: kuvataide  
Karjula Matti
matti.karjula@vierema.fi
0400 370 141               
Tuntiopettaja, alakoulu: liikunta, yläkoulu ja alakoulu: tekninen työ,
lukio: teknologia kurssi, lv 9A
Kauhanen Katja
katja.kauhanen@vierema.fi
050 358 4366

Erityisopettaja, kk 1-9 lk:t

Kerman Helena
helena.kerman@vierema.fi
0400 370 115 
Luokanopettaja kirkonkylän alakoulu 5 lk, musiikki: ala- ja yläkoulu sekä lukio
Kivipato Jaana
jaana.kivipato@vierema.fi
0400 370 151
Vs. lehtori, lukio ja yläkoulu: opo, ruotsi
Kokora Anu
anu.kokora@vierema.fi
0400 370 138
Lehtori, yläkoulu: kotitalous, matematiikka, lv 8A 

Korhonen Petri 
petri.korhonen@vierema.fi
0400 370 140  

Lehtori, lukio ja yläkoulu: englanti

Marjoniemi Mirja
mirja.marjoniemi@vierema.fi
0400 370 145

Lehtori, lukio: fysiikka sekä lyhyt ja pitkä matematiikka, lv LU I

Matilainen Marjaana
marjaana.matilainen@vierema.fi
0400 370 143           

Lehtori, lukio ja yläkoulu: äidinkieli

Pehkonen Pasi
pasi.pehkonen@vierema.fi
0400 370 146

Tuntiopettaja, yläkoulu ja lukio: poikien liikunta, yläkoulu: terveystieto, lv 9B

Pitkänen Vesa
vesa.pitkanen@vierema.fi
0400 370 139

Lehtori, yläkoulu: matematiikka, fysiikka ja kemia       
Porras Henna
henna.porras@vierema.fi
040 579 7535  
 Tuntiopettaja, yläkoulu: matematiikka, kemia
Rytkönen Tiina
tiina.rytkonen@vierema.fi
0400 370 147
Tuntiopettaja, ala- ja yläkoulu ja lukio: Englanti, Saksa lv 8B
Tenhunen Ritva
ritva.tenhunen@vierema.fi
0400 370 144
Lehtori, lukio: biologia, maantieto, psykologia yläkoulu: biologia, maantieto, lv LU II
Tuohinto Tero
tero.tuohinto@vierema.fi
040 637 4231
Koulunkäynninohjaaja 7-9 lk:t 

Vornanen-Komulainen Tuula  tuula.vornanen-komulainen@vierema.fi 
0400 370 150

Tuntiopettaja, yläkoulu äidinkieli, lv 7B

Oppilaita 7 - 9 luokilla 104(15.9.2021)

DSC03688.JPG        DSC03710.JPG

Yleistä

Opinahjomme opetussuunnitelman perusajatuksena on, että koulumme tarjoaa vahvan yleissivistyksen jatko-opintoja ja yhteiskuntakelpoista elämää varten. Humaaniin ihmiskäsitykseen nojautuen oppilaiden erilaisuus ja lahjakkuuserot otetaan huomioon mahdollisuuksien rajoissa. Oppilaiden vastuuta omasta oppimisestaan lisätään samalla kun opettajan roolia opiskelun ohjaajana korostetaan.

Kuluvan lukuvuoden aikana 7.– 8. -luokat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Lukujärjestys on kaikilla luokilla pääosin kiinteä koko lukuvuoden ajan. Työskentelymme alkaa joka aamu kello 8.50 lyhyellä aamunavauksella ja koulu päättyy aina kello 15.00. "Hyppytunteja" meidän oppilaillamme ei ole. Tunnit ja välitunnit vuorottelevat normaalisti:

 

1.tunti

8.50-9.45

2.tunti

10.00-10.45

3.tunti

10.50-11.35 tai 11.00-11.45
(ruokailu on porrastettu)

4.tunti

12.15-13.00

5.tunti

13.15-14.00

6.tunti

14.15-15.00


Lukukaudet

- syyslukukausi 11.8. - 22.12.2021
- kevätlukukausi 10.1. - 4.6.2022

Loma-ajat

- syysloma vko 42 (18.10. - 24.10.2021)
- joululoma 23.12.2021 - 9.1.2022
- talviloma vko 10 (7.3. - 13.3.2022)

Kirkonkylän koulun luokkien 7-9 valinnaisaineet                                   
 • pitkä valinta 8. ja 9. luokalla 2h/vko
 • valitaan 7. luokan keväällä sitovasti oppivelvollisuuden suorittamiseen saakka
 1. Ilmaisutaito
 2. Kotitalous
 3. Kuvataide
 4. Käsityö
 5. Luonnonvara-ala
 6. Luonto- ja erätaidot
 7. Liikunta    
 8. Musiikki  
 9. Saksa (B2)
 10. Venäjä (B2)
 11. Tietotekniikka