KIRKONKYLÄN KOULU

Koulukeskus.JPG          DSC03627.JPG                    

 Luokat 0 - 6, Pienluokka, 7-9Parasta ennen hanke_logo.PNG
Petterintie 12
74200 Vieremä
kirkonkylan.koulu@vierema.fi
                                                                                                                                  
Rehtori
Eeva Riitta Mustonen 
Puh. 0400 370 106
eevariitta.mustonen@vierema.fikouluruokadiplomi_varillinen_300x250px.jpg

Toimistosihteeri
Päivi Tiikkainen
Puh.0400 370 152
paivi.tiikkainen@vierema.fi

Toimistonhoitaja
Lea Turunen
Puh. 0400 370 153
lea.turunen@vierema.fiOpettajat ja koulunkäynninohjaajat 0 - 6 lk
lv 2020-2021

0
Esiopetus

Jenni Juntunen

jenni.juntunen@vierema.fi
0400 370 148

1
Luokanopettaja

Anna Hatunen

anna.hatunen@vierema.fi
0400 370 119

2
Luokanopettaja

Hanna Martikainen

hanna.martikainen@vierema.fi
040 660 5425 

3
Luokanopettaja

Terhi Huovinen

 

terhi.huovinen@vierema.fi
0400 370 136 
          
                     

4
Luokanopettaja

Anna-Maija Toppinen
anna-maija.toppinen@vierema.fi
0400 370 117  

5
Luokanopettaja

Virpi Piippo

 

virpi.piippo@vierema.fi
0400 370 100

 

6
Luokanopettaja

Helena Kerman

helena.kerman@vierema.fi
0400 370 115

Pienluokka
luokanopettaja

Arja Huusko arja.huusko@vierema.fi
0400 370 116                  
Erityisluokka ERO1-9 Katja Kettunen

katja.kettunen@vierema.fi
040 673 6766

Erityisopetus Tiina Remes tiina.remes@vierema.fi
0400 370 122
Erityisopettaja Suvi Kaasinen suvi.kaasinen@vierema.fi
0400 370114                            
Koulunkäynninohjaaja Titta Huttunen titta.huttunen@vierema.fi
040 637 4379
Koulunkäynninohjaaja Taina Kettunen taina.kettunen@vierema.fi
040 637 4251
           
Koulunkäynninohjaaja opiskelija Janne Lappalainen  
Vs. koulunkäynninohjaaja

Hanne Leinonen 

040 673 2801              
Koulunkäynninohjaaja Marietta Niskanen marietta.niskanen@vierema.fi
040 637 4351
Koulunkäynninohjaaja Marjo Partanen marjo.partanen@vierema.fi
040 637 4087
Vs. koulunkäynninohjaaja

Petri Petäjä

 

040 637 4264
                  

Koulunkäynninohjaaja Tarja Rönkkö

tarja.ronkko@vierema.fi
040 637 4323

Koulunkäynninohjaaja Sanna Savolainen sanna.savolainen@vierema.fi
0406507706
Koulunkäynninohjaaja Henna Väisänen henna.rivinoja@vierema.fi
0400 370 121
Oppilaita 0 - 6 luokilla 143(27.8.2020)DSC03641.JPG     DSC03633.JPG

 

Päivittäiset työajat

8.00 - 8.45

1. oppitunti

8.50 - 9.35

2. oppitunti

9.45 - 10.30

3. oppitunti

10.30 - 11.15

ruokailu

11.15 - 12.00

4. oppitunti

12.15 - 13.00

5. oppitunti

13.15 - 14.00

6. oppitunti

14.15 - 15.00

7. oppitunti

 
 
 
Opettajat ja koulunkäynninohjaaja 7 - 9 lk ja lukio
lv 2020-2021

Eeva Riitta Mustonen
eevariitta.mustonen@vierema.fi
0400 370 106

Kirkonkylän koulun rehtori/sivistysjohtaja: yhteiskuntaoppi 8 lk:t

Tenhunen Risto
risto.tenhunen@vierema.fi
0400 370 113
Lukion rehtori, kirkonkylän koulun apulaisrehtori:
historia, yhteiskuntaoppi, uskonto

Astikainen Pekka
pekka.astikainen@vierema.fi
0400 370 142

Lehtori, lukio: lyhyt ja pitkä matematiikka, kemia, fysiikka, tietotekniikka, lv 9C

Huovinen Terhi
terhi.huovinen@vierema.fi 
0400 370 136

Luokanopettaja kirkonkylän alakoulu 3 lk,
liikunta: ala-, yläkoulu ja lukio
lukio: terveystieto
Impiö Tuula
tuula.impio@vierema.fi
0400 370 149

Lehtori, lukio:historia, filosofia, yhteiskuntaoppi, yläkoulu: historia
lv lukio II

Jokelainen Teemu
teemu.jokelainen@vierema.fi
0400 370 134  
Tuntiopettaja, yläkoulu: biologia ja maantieto, erätaito, lv 9B
     
Kanninen Terttu
terttu.kanninen@vierema.fi
0400 370 135 
Tuntiopettaja, ylä- ja alakoulu: tekstiilityö kuvataide, lukio: kuvataide  
Karjula Matti
matti.karjula@vierema.fi
0400 370 141               
Tuntiopettaja, alakoulu: liikunta, yläkoulu ja alakoulu: tekninen työ,
lukio: teknologia kurssi, lv 8A
Kauhanen Katja
katja.kauhanen@vierema.fi
050 358 4366

Erityisopettaja, kk 1-9 lk:t

Kerman Helena
helena.kerman@vierema.fi
0400 370 115 
Luokanopettaja kirkonkylän alakoulu 6 lk, musiikki: ala- ja yläkoulu sekä lukio

Kokora Anu
anu.kokora@vierema.fi
0400 370 138

Lehtori, yläkoulu: kotitalous, matematiikka, lv 7A

Korhonen Petri
petri.korhonen@vierema.fi
0400 370 140  

Lehtori, lukio ja yläkoulu: englanti
Lindqvist Marja
marja.lindqvist@vierema.fi
0400 370 133 
Lehtori, lukio ja yläkoulu: ruotsi ja venäjä 

Marjoniemi Mirja
mirja.marjoniemi@vierema.fi
0400 370 145

Lehtori, lukio: fysiikka sekä lyhyt ja pitkä matematiikka, lv lu III

Matilainen Marjaana
marjaana.matilainen@vierema.fi
0400 370 143           

Lehtori, lukio ja yläkoulu: äidinkieli

Mertojoki Sini-Vuokko
sini-vuokko.mertojoki@vierema.fi
040 579 7535 
Tuntiopettaja, yläkoulu: matematiikka, kemia, lv 9C

Pehkonen Pasi
pasi.pehkonen@vierema.fi
0400 370 146

Tuntiopettaja, yläkoulu ja lukio: poikien liikunta, yläkoulu: terveystieto, lv 8B

Pitkänen Vesa
vesa.pitkanen@vierema.fi
0400 370 139

Lehtori, yläkoulu: matematiikka, fysiikka ja kemia       
Rytkönen Tiina
tiina.rytkonen@vierema.fi
0400 370 147
Tuntiopettaja, ala- ja yläkoulu ja lukio: Englanti, Saksa, Ruotsi, lv 7B
Tenhunen Ritva
ritva.tenhunen@vierema.fi
0400 370 144
Lehtori, lukio: biologia, maantieto, psykologia yläkoulu: biologia, maantieto, LV I
Tuohinto Tero
tero.tuohinto@vierema.fi
040 637 4231
Koulunkäynninohjaaja 7-9 lk:t 
Turunen Maria
maria.turunen@vierema.fi
0400 370 151 
Vs. lehtori, lukio ja yläkoulu: opo
 

Vornanen-Komulainen Tuula  tuula.vornanen-komulainen@vierema.fi 
0400 370 150

Tuntiopettaja, yläkoulu äidinkieli, lv 9A

Oppilaita 7 - 9 luokilla 119(27.8.2020)

DSC03688.JPG        DSC03710.JPG

Yleistä

Opinahjomme opetussuunnitelman perusajatuksena on, että koulumme tarjoaa vahvan yleissivistyksen jatko-opintoja ja yhteiskuntakelpoista elämää varten. Humaaniin ihmiskäsitykseen nojautuen oppilaiden erilaisuus ja lahjakkuuserot otetaan huomioon mahdollisuuksien rajoissa. Oppilaiden vastuuta omasta oppimisestaan lisätään samalla kun opettajan roolia opiskelun ohjaajana korostetaan.

Kuluvan lukuvuoden aikana 7.– 8. -luokat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Lukujärjestys on kaikilla luokilla pääosin kiinteä koko lukuvuoden ajan. Työskentelymme alkaa joka aamu kello 8.50 lyhyellä aamunavauksella ja koulu päättyy aina kello 15.00. "Hyppytunteja" meidän oppilaillamme ei ole. Tunnit ja välitunnit vuorottelevat normaalisti:

 

1.tunti

8.50-9.45

2.tunti

10.00-10.45

3.tunti

10.50-11.35 tai 11.00-11.45
(ruokailu on porrastettu)

4.tunti

12.15-13.00

5.tunti

13.15-14.00

6.tunti

14.15-15.00


Lukukaudet

- syyslukukausi 12.8. - 22.12.2020
- kevätlukukausi 7.1. - 5.6.2021

Loma-ajat

- syysloma vko 42 (12.10. - 18.10.2020)
- joululoma 23.12.2020 - 6.1.2021
- talviloma vko 10 (8.3. - 14.3.2021)

Kirkonkylän koulun luokkien 7-9 valinnaisaineet                                   
 • pitkä valinta 8. ja 9. luokalla 2h/vko
 • valitaan 7. luokan keväällä sitovasti oppivelvollisuuden suorittamiseen saakka
 1. Ilmaisutaito
 2. Kotitalous
 3. Kuvataide
 4. Käsityö
 5. Luonnonvara-ala
 6. Luonto- ja erätaidot
 7. Liikunta    
 8. Musiikki  
 9. Saksa (B2)
 10. Venäjä (B2)
 11. Tietotekniikka