KIRKONKYLÄN KOULU

  Koulukeskus.JPG     20230615_094551.jpg

Luokat 0 - 6, Pienluokka, 7-9, perusopetukseen valmistava opetus
Petterintie 12,kouluruokadiplomi_varillinen_300x250px.jpg 74200 Vieremä
kirkonkylan.koulu@vierema.fi
                                                                                                                                  
Rehtori
Eeva Riitta Mustonen 
Puh. 0400 370 106
eevariitta.mustonen@vierema.fi

Koulusihteeri
Päivi Tiikkainen
Puh.0400 370 152
paivi.tiikkainen@vierema.fi

Toimistonhoitaja
Lea Turunen
Puh. 0400 370 153
lea.turunen@vierema.fiOpettajat ja koulunkäynninohjaajat 0 - 6 lk
lv 2023-2024
0
Esiopetus             
Outi Jauhiainen outi.jauhiainen@vierema.fi
0400 370 148
1
Luokanopettaja 
Anna-Maija Toppinen anna-maija.toppinen@vierema.fi
0400 370 117
2
Luokanopettaja             
Tiina Komulainen tiina.komulainen@vierema.fi
040 677 2599
3
Luokanopettaja             
Helena Komulainen helena.komulainen@vierema.fi 
0400 370 119 
4
Luokanopettaja       
Virpi Piippo virpi.piippo@vierema.fi
0400 370 100          
5
Luokanopettaja 
Helena Kerman helena.kerman@vierema.fi
0400 370 115
6
Luokanopettaja             
Terhi Huovinen terhi.huovinen@vierema.fi
0400 370 136           
Pienluokka
Erityisopettaja             
Susanna Hytönen susanna.hytonen@vierema.fi
0400 370 116
Erityisopettaja Suvi Kaasinen suvi.kaasinen@vierema.fi
0400 370114                            
Resurssiopettaja (kaikki alakoulut) Juho Kainulainen juho.kainulainen@vierema.fi 
040 546 5947                         
Ortodoksiuskonnon opettaja  Ville Heikkinen ville.heikkinen@vierema.fi
040 660 5425
Koulunkäynninohjaaja Titta Huttunen  titta.huttunen@vierema.fi
040 637 4379
Koulunkäynninohjaaja Tuula Hyvönen tuula.hyvonen@vierema.fi
040 6724328
Koulunkäynninohjaaja  Taina Kettunen taina.kettunen@vierema.fi
040 637 4251
Koulunkäynninohjaaja  Tarja Kostian tarja.kostian@vierema.fi
040 673 2801 
Koulunkäynninohjaaja Janne Lappalainen janne.lappalainen@vierema.fi
040 671 2912
Koulunkäynninohjaaja Sanna Savolainen sanna.savolainen@vierema.fi
040 650 7706
Koulunkäynninohjaaja Henna Väisänen henna.vaisanen@vierema.fi
0400 370 121 
Oppilaita 0 - 6 luokilla 146(15.8.2023)DSC03641.JPG     20230615_094208.jpg

 

Päivittäiset työajat

8.00 - 8.45

1. oppitunti

8.50 - 9.35

2. oppitunti

9.45 - 10.30

3. oppitunti

10.30 - 11.15

ruokailu

11.15 - 12.00

4. oppitunti

12.15 - 13.00

5. oppitunti

13.15 - 14.00

6. oppitunti

14.15 - 15.00

7. oppitunti

 
 
 
Opettajat ja koulunkäynninohjaaja 7 - 9 lk ja lukio
lv 2023-2024
Mustonen Eeva Riitta
eevariitta.mustonen@vierema.fi
0400 370 106
Kirkonkylän koulun rehtori/sivistysjohtaja: yhteiskuntaoppi 8 lk:t
Tenhunen Risto
risto.tenhunen@vierema.fi
0400 370 113
Lukion rehtori, kirkonkylän koulun apulaisrehtori:
historia, yhteiskuntaoppi, uskonto
Heikkinen Jenna
jenna.heikkinen@vierema.fi
0400 370 151
Lehtori, lukio ja yläkoulu: opo, lukio uskonto ja psykologia
Huovinen Terhi
terhi.huovinen@vierema.fi
0400 370 136
Luokanopettaja kirkonkylän alakoulu 6 lk, liikunta: ala-, yläkoulu ja lukio
lukio: terveystieto 
Hyvönen Noora
noora.hyvonen@vierema.fi
0400 370 139
Lehtori, yläkoulu: matematiikka,
fysiikka ja kemia, lukio lyhyt matematiikka, lv 9A
Impiö Tuula
tuula.impio@vierema.fi
0400 370 149

Lehtori, lukio:historia, filosofia, yhteiskuntaoppi, yläkoulu: historia

Karjula Matti
matti.karjula@vierema.fi
0400 370 141               
Tuntiopettaja, alakoulu: liikunta, yläkoulu ja alakoulu: tekninen työ, lv 7C
lukio: teknologia kurssi
Kauhanen Katja
katja.kauhanen@vierema.fi
050 358 4366

Erityisopettaja, kk 1-9 lk:t ja lukio

Kerman Helena
helena.kerman@vierema.fi
0400 370 115 
Luokanopettaja kirkonkylän alakoulu 5 lk, musiikki: ala- ja yläkoulu sekä lukio
Kokinmäki Johannes
johannes.kokinmäki@vierema.fi
040 579 7535
Lehtori, lukio ja yläkoulu: ruotsi ja venäjä, lv 8A
Kokora Anu
anu.kokora@vierema.fi
0400 370 138
Lehtori, yläkoulu: kotitalous, matematiikka 
Korhonen Petri
0400 370 140
petri.korhonen@vierema.fi
Lehtori, lukio ja yläkoulu: englanti, lv 8B, yläkoulun tukioppilastoiminta
Marjoniemi Mirja
mirja.marjoniemi@vierema.fi
0400 370 145
Lehtori, lukio: fysiikka sekä lyhyt ja pitkä matematiikka, lv LU III, yläkoulu fysiikka ja kemia
Mehtätalo Kati
kati.mehtatalo@vierema.fi
0400 370 143           

Lehtori, lukio ja yläkoulu: äidinkieli, lv LU II

Nissinen Pekka 
0400 370 146
pekka.nissinen@vierema.fi
Tuntiopettaja, yläkoulu ja lukio:
poikien liikunta, yläkoulu terveystieto
Numminen Katja
katja.numminen@vierema.fi
0400 370 135 
Tuntiopettaja, ylä- ja alakoulu: tekstiilityö kuvataide, lv 7A, lukio: kuvataide   
Partanen Marjo
marjo.partanen@vierema.fi
040 637 4087
Koulunkäynninohjaaja yläkoulu
Penttinen Aino
aino.penttinen@vierema.fi
0400 370 134
Tuntiopettaja, yläkoulu: biologia ja maantieto, erätaito, ev.lut uskonto 
Remes Antti
antti.remes@vierema.fi
0400 370 142
Lehtori, lukio: lyhyt ja pitkä matematiikka, kemia, fysiikka, yläkoulu, matematiikka, tietotekniikka, lv 7B 
Rytkönen Tiina
tiina.rytkonen@vierema.fi
0400 370 147
Tuntiopettaja, ala- ja yläkoulu ja lukio: Englanti, Saksa lv 
Tenhunen Ritva
ritva.tenhunen@vierema.fi
0400 370 144
Lehtori, lukio: biologia, maantieto, psykologia yläkoulu: biologia, maantieto
Tuohinto Tero
tero.tuohinto@vierema.fi
040 637 4231
Koulunkäynninohjaaja 7-9 lk:t 
Vornanen-Komulainen Tuula  tuula.vornanen-komulainen@vierema.fi 
0400 370 150
Tuntiopettaja, yläkoulu äidinkieli, ilmaisutaito, lv 9B

Oppilaita 7 - 9 luokilla 122(15.8.2023)

 

   20230615_095006.jpg    DSC03688.JPG

Yleistä

Opinahjomme opetussuunnitelman perusajatuksena on, että koulumme tarjoaa vahvan yleissivistyksen jatko-opintoja ja yhteiskuntakelpoista elämää varten. Humaaniin ihmiskäsitykseen nojautuen oppilaiden erilaisuus ja lahjakkuuserot otetaan huomioon mahdollisuuksien rajoissa. Oppilaiden vastuuta omasta oppimisestaan lisätään samalla kun opettajan roolia opiskelun ohjaajana korostetaan.

Kuluvan lukuvuoden aikana 7.– 8. -luokat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Lukujärjestys on kaikilla luokilla pääosin kiinteä koko lukuvuoden ajan. Työskentelymme alkaa joka aamu kello 8.50 lyhyellä aamunavauksella ja koulu päättyy aina kello 15.00. "Hyppytunteja" meidän oppilaillamme ei ole. Tunnit ja välitunnit vuorottelevat normaalisti:

 

1.tunti

8.50-9.45

2.tunti

10.00-10.45

3.tunti

10.50-11.35 tai 11.00-11.45
(ruokailu on porrastettu)

4.tunti

12.15-13.00

5.tunti

13.15-14.00

6.tunti

14.15-15.00


Lukukaudet

- syyslukukausi 10.8. - 22.12.2023
- kevätlukukausi 8.1. - 1.6.2024

Loma-ajat

- syysloma vko 42 (16.10. - 22.10.2023)
- joululoma 23.12.2023 - 7.1.2024
- talviloma vko 10 (4.3. - 10.3.2024)

Kirkonkylän koulun luokkien 7-9 valinnaisaineet                                   
 • pitkä valinta 8. ja 9. luokalla 2h/vko
 • valitaan 7. luokan keväällä sitovasti oppivelvollisuuden suorittamiseen saakka
 1. ATK
 2. B2-kieli Saksa
 3. B2-kieli Venäjä
 4. Erätaito
 5. Ilmaisutaito
 6. Kotitalous
 7. Kuvataide
 8. Käsityö 1, painotus tekniseen käsityöhön
 9. Käsityö 2, painotus tekstiili käsityöhön
 10. Liikunta
 11. Musiikki
 12. Yrittäjyys vieremäläisessä hengessä