Vieremän Kirkonkylän koulun järjestyssäännöt

Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. (PoL 29§)

Järjestyssäännöt ovat voimassa oppilaan ollessa koulussa tai osallistuessa koulun toimintaan koulun ulkopuolella.

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, henkilökohtaiseen koskemattomuuteen sekä turvalliseen opiskeluympäristöön. (PL 731/1999, PoL 29§)

Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä myönnetty vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. (PoL 35§)

Koulussa on käytössä toimintamalli kiusaamisen ehkäisemiseksi.

Koulun järjestyssääntöjen rikkomisesta koululla on mahdollisuus käyttää perusopetuslaissa ja asetuksissa määrättyjä rangaistuksia. Vakavia ja toistuvia rikkomuksia selvitetään koulun toimintamallin mukaisesti. Vahingon aiheuttaja korvaa tahallaan aiheuttamansa vahingon. Kouluun ei myöskään saa tuoda toisille ja itselle vaaraa aiheuttavia esineitä tai aineita. (PoL 29§) Omien arvoesineiden, puhelimen ja muiden laitteiden, joita opetuksessa ei tarvita, tuominen kouluun on oppilaan omalla ja hänen vanhempiensa vastuulla.

 

Järjestyssääntöjen muistilista:

 • Saavun kouluun ja oppitunnille täsmällisesti koulutyössä tarvittavat välineet mukana.
 • Käyttäydyn asiallisesti ja toista kunnioittavasti kaikkia kohtaan.
 • Annan kaikille opiskelu- ja työrauhan
 • Kunnioitan jokaisen oikeutta koskemattomuuteen sekä henkilökohtaisen omaisuuden koskemattomuuteen
 • Kerron koulun aikuiselle, jos huomaan epäasiallista käytöstä tai joku loukkaantuu.
 • Käytän tieto- ja viestintäteknologiaan liittyviä laitteita asianmukaisesti.
 • Noudatan opettajan ohjeita kännykän ja muiden laitteiden käytöstä koulupäivän aikana. Mobiililaite on koulupäivän aikana repussa / taskussa äänettömällä. Käytän tieto- ja viestintäteknologiaan liittyviä laitteita vastuullisesti.
 • Pidän koulun tiloista, tavaroista ja piha-alueesta huolta, jotta ne säilyvät hyvässä kunnossa, ehjinä ja siisteinä. Ilmoitan, jos huomaan että jokin on esim. rikkoutunut.
 • Sisätiloissa kävelen vain sukkasillani tai sisäkengillä. Ulkokengät riisun käytävässä luokan ulkopuolella, kengät ja muut ulkoiluvarusteet säilytän niille osoitetuissa paikoissa naulakoissa.
 • Noudatan välituntisääntöjä ja välituntivalvojan ohjeita. Välitunnilla en poistu koulun alueelta
 • Koulupäivän aikana pysyn koulualueella, ellei muuta erikseen sovita.
 • Välitunnit vietän välituntialueella. Välitunnit vietän ulkona, joten pukeutumisen tulee olla säänmukainen.
 • Koulun pihan leikkivälineitä käytän sovitusti vuorotellen.
 • Koulupäivän päätyttyä poistun koulun alueelta. Koulupäivän päätyttyä lähden heti kotiin. Koulurakennukseen tai pihalle en jää oleilemaan, ellei asiasta ole sovittu erikseen opettajan kanssa. Piha-alue on varattu aamulla ennen koulun alkua ja iltapäivällä klo seitsemääntoista asti aamu- / iltapäivätoiminnan käyttöön.
 • Muistan, että energiajuomat ja limsat yms. eivät kuulu kouluaikaan, eivätkä makeiset ja purukumit oppitunneille, jollei asiasta ole erityisesti opettajan kanssa sovittu.


Koulumatka

 • Vakuutus on voimassa koulumatkoilla. Saavun aamulla suorinta reittiä kouluun ja lähden koulupäivän jälkeen suorinta reittiä kotiin.
 • Koulukuljetusta odotan sille osoitetulla paikalla.
 • Opettajan tai rehtorin tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

 

Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

Järjestyssäännöt ovat nähtävissä kunnan ja koulun kotisivulla sekä Wilmassa. Järjestyssäännöt ovat myös koulun ilmoitustaululla.

Järjestyssäännöt käsitellään vuosittain lukuvuoden alkaessa oppilaiden ja henkilökunnan kanssa. Säännöistä tiedotetaan myös huoltajille.

Järjestyssääntöjä tarkistetaan opetushallituksen ohjeiden mukaisesti oppilaiden, henkilökunnan ja huoltajien kanssa yhteistyössä.

Lisäksi koululle on laadittu käytänteet välitunneille. Luokkiin voidaan laatia yhdessä oppilaiden kanssa järjestyssääntöjen pohjalta luokkakohtaisia käytänteitä.