Lukiokoulutus

Vieremän lukio on pieni alle sadan oppilaan vireä yleislukio. Lukio sijaitsee Vieremän kylän keskustassa kirkonkylän koulun yhteydessä. Kokeilu- ja oppimishaluinen opettajakunta näkee oppilaan yksilöllisen menestymisen tärkeimpänä tavoitteenaan. Pienet ryhmät takaavat sen, että jokainen oppilas otetaan huomioon yksilönä. Lukio antaa hyvän pohjan kaikille mahdollisille jatko-opinnoille.

Koulun tilat ovat remontoitu vaiheittain vuoteen 2019 mennessä ja lukiolla on käytössään modernit oppimistilat.

Vieremän lukioon hakeminen tapahtuu yhteishaun kautta keväisin.

Opiskeluun tarvittavat välineet ovat maksuttomia niille opiskelijoille, joilla oppivelvollisuus jatkuu toiselle asteelle. Oppivelvollisuus jatkuu toiselle asteelle, jos opiskelija on suorittanut peruskoulun 9. luokan keväällä 2021 tai myöhemmin.

Vieremän lukio hankkii opiskelijoille kannettavat tietokoneet, jotka opiskelija voivat halutessaan lunastaa itselleen opintojensa päätyttyä.

Palvelupaikat

Kirkonkylän koulu

Vieremän keskustassa sijaitsevassa koulussa annetaan opetusta vuosiluokille 0-9 sekä pienluokalle. Samoissa tiloissa toimii myös lukio.

Petterintie 12, 74200 VIEREMÄ

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Lukio

Vieremän lukio on pieni alle sadan oppilaan vireä yleislukio, joka toimii Vieremän keskustassa kirkonkylän koulun yhteydessä.

Petterintie 12, 74200 VIEREMÄ

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Lukiokoulutus antaa valmiudet aloittaa opinnot yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Lukiokoulutuksen päätteeksi suoritetaan ylioppilastutkinto, joka antaa yleisen korkeakoulukelpoisuuden.

Voit pyrkiä haluamaasi oppilaitokseen. Koulutuksen järjestäjä päättää, kenet ottaa opiskelijaksi oppilaitokseensa.

Lukiokoulutuksen oppimäärän tavoitteellinen suorittamisaika on kolme vuotta. Oppimäärät ja niihin kuuluvat opinnot mitataan opintopisteillä. Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen oppimäärän laajuus on 150 opintopistettä. Nuorille tarkoitettuun oppimäärään kuuluvat opinnot on mitoitettu päätoimista opiskelua varten. Lukiokoulutusta järjestetään erikseen myös aikuisille tarkoitettuina oppimäärinä.

Lukiolaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180714

Liittyvät palvelut

Ruokapalvelut

Katso tiedot

Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut

Lukuvuosikohtaiset tiedot löytyvät lukion kotisivuilta www.vieremanlukio.fi.

Rehtori
Risto Tenhunen
Puh. 0400 370 113
risto.tenhunen@vierema.fi

Koulusihteeri
Päivi Tiikkainen
Puh. 0400 370 152
paivi.tiikkainen@vierema.fi