Lukiokoulutus

Vieremän lukio on pieni alle sadan oppilaan vireä yleislukio. Kokeilu- ja oppimishaluinen opettajakunta näkee oppilaan yksilöllisen menetymisen tärkeimpänä tavoitteenaan. Lukio antaa hyvän pohjan kaikille mahdollisille jatko-opinnoille.

Opiskelijamäärä lukuvuonna 2018 - 2019 on 50.

Lukioon haetaan yhteishaussa.

Opetus on maksutonta. Oppikirjat opiskelija kustantaa itse.

Vieremän lukio hankkii opiskelijoille kannettavat tietokoneet, jotka opiskelijat saavat halutessaan pitää opintojensa päätyttyä.

Puhelinasiointi

Lukion opinto-ohjaaja

Lukion opinto-ohjaaja

Lisää tietoa
Puh. +358 40 0370151

Palvelupaikat

Lukio

Vieremän lukio on pieni alle sadan oppilaan vireä yleislukio, joka toimii Vieremän keskustassa kirkonkylän koulun yhteydessä.

Petterintie 12, 74200 VIEREMÄ

Kaikki tiedot

Lukiokoulutus on peruskoulun jälkeistä yleissivistävää koulutusta, joka antaa valmiudet opiskeluun yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa. Opiskelija voi valita, mihin lukioon haluaa hakea. Lukiot valitsevat opiskelijansa. Keskiarvorajat vaihtelevat vuosittain ja kouluittain.

Lukion oppimäärä on laajuudeltaan kolmivuotinen. Oppimäärä tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä lisäaikaa. Oppimäärän voi suorittaa myös osallistumalla erillisiin kokeisiin.

Lukiosta valmistuakseen opiskelijan on suoritettava vähintään 75 kurssia. Aikuislukiossa vähimmäismäärä on 44 kurssia. Lukiokoulutusta järjestävät kunnat, kuntayhtymät, rekisteröidyt yhteisöt tai säätiöt, joille opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt lukiokoulutuksen järjestämisluvan.

Lukiolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980629

Liittyvät palvelut

Lukiokoulutuksen opiskelijahuolto

Lukiokoulutuksen opiskelijahuolto järjestetään yhteistyössä opetustoimen ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kanssa.

Katso tiedot

Maahanmuuttajien lukiokoulutuksen valmistava koulutus

Ylä-Savossa maahanmuuttajien lukiokoulutuksen valmistavaan koulutukseen voi hakeutua Portaanpään Opistoon Lapinlahdelle.

Katso tiedot

Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

Lukiokoulutuksen opinto-ohjauksen tarkoituksena on antaa riittävästi valmiuksia tulevaisuuden suunnittelemiseen.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut

Lukuvuosikohtaiset tiedot löytyvät lukion kotisivuilta www.vieremanlukio.fi.

Rehtori Risto Tenhunen
Puh. 0400 370 113
risto.tenhunen@vierema.fi

Toimistosihteeri Päivi Tiikkainen
Puh. 0400 370 152
paivi.tiikkainen@vierema.fi