Lukiokoulutus

Vieremän lukio on pieni alle sadan oppilaan vireä yleislukio. Lukio sijaitsee Vieremän kylän keskustassa kirkonkylän koulun yhteydessä. Kokeilu- ja oppimishaluinen opettajakunta näkee oppilaan yksilöllisen menestymisen tärkeimpänä tavoitteenaan. Pienet ryhmät takaavat sen, että jokainen oppilas otetaan huomioon yksilönä. Lukio antaa hyvän pohjan kaikille mahdollisille jatko-opinnoille.

Koulun tilat ovat remontoitu vaiheittain vuoteen 2019 mennessä ja lukiolla on käytössään modernit oppimistilat.

Voit hakea lukioon valtakunnallisessa yhteishaussa

Opetus on maksutonta. Oppikirjat opiskelija kustantaa itse.

Vieremän lukio hankkii opiskelijoille kannettavat tietokoneet, jotka opiskelijat saavat halutessaan pitää opintojensa päätyttyä.

Palvelupaikat

Lukio

Vieremän lukio on pieni alle sadan oppilaan vireä yleislukio, joka toimii Vieremän keskustassa kirkonkylän koulun yhteydessä.

Petterintie 12, 74200 VIEREMÄ

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Lukiokoulutus on peruskoulun jälkeistä yleissivistävää koulutusta, joka antaa valmiudet opiskeluun yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa. Opiskelija voi valita, mihin lukioon haluaa hakea. Lukiot valitsevat opiskelijansa. Keskiarvorajat vaihtelevat vuosittain ja kouluittain.

Lukion oppimäärä on laajuudeltaan kolmivuotinen. Oppimäärä tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä lisäaikaa. Oppimäärän voi suorittaa myös osallistumalla erillisiin kokeisiin.

Lukiosta valmistuakseen opiskelijan on suoritettava vähintään 75 kurssia. Aikuislukiossa vähimmäismäärä on 44 kurssia. Lukiokoulutusta järjestävät kunnat, kuntayhtymät, rekisteröidyt yhteisöt tai säätiöt, joille opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt lukiokoulutuksen järjestämisluvan.

Uusien opetussuunnitelmien mukainen lukio-opetus aloitetaan elokuussa 2021.

Lukiolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980629

Liittyvät palvelut

Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut

Lukuvuosikohtaiset tiedot löytyvät lukion kotisivuilta www.vieremanlukio.fi.

Rehtori
Risto Tenhunen
Puh. 0400 370 113
risto.tenhunen@vierema.fi

Toimistosihteeri
Päivi Tiikkainen
Puh. 0400 370 152
paivi.tiikkainen@vierema.fi