Lukiokoulutus

Vieremän lukio on pieni alle sadan oppilaan vireä yleislukio. Lukio sijaitsee Vieremän kylän keskustassa kirkonkylän koulun yhteydessä. Kokeilu- ja oppimishaluinen opettajakunta näkee oppilaan yksilöllisen menestymisen tärkeimpänä tavoitteenaan. Pienet ryhmät takaavat sen, että jokainen oppilas otetaan huomioon yksilönä. Lukio antaa hyvän pohjan kaikille mahdollisille jatko-opinnoille.

Opiskelijamäärä lukuvuonna 2019 - 2020 on 46.

Koulun tilat ovat remontoitu vaiheittain vuoteen 2019 mennessä ja lukiolla on käytössään modernit oppimistilat.

Lukioon haetaan yhteishaussa.

Opetus on maksutonta. Oppikirjat opiskelija kustantaa itse.

Vieremän lukio hankkii opiskelijoille kannettavat tietokoneet, jotka opiskelijat saavat halutessaan pitää opintojensa päätyttyä.

Lomakkeet

Vieremän kunnan opintoavustusrahaston hakemus

Opintoavustusrahaston apurahat ovat haettavissa vieremäläisille vähävaraisille opiskelijoille, jotka opiskelevat toisella paikkakunnalla.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

Lukio

Vieremän lukio on pieni alle sadan oppilaan vireä yleislukio, joka toimii Vieremän keskustassa kirkonkylän koulun yhteydessä.

Petterintie 12, 74200 VIEREMÄ

Kaikki tiedot

Lukiokoulutus antaa opiskelijalle valmiudet aloittaa opinnot yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Lukiokoulutuksen päätteeksi suoritetaan ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkinto tuottaa yleisen korkeakoulukelpoisuuden.

Voit hakea lukiokoulutukseen valtakunnallisen hakujärjestelmän Opintopolun kautta. Voit pyrkiä haluamaasi oppilaitokseen. Opiskelijaksi ottamisesta oppilaitokseen päättää koulutuksen järjestäjä.

Lukiokoulutuksen oppimäärän tavoitteellinen suorittamisaika on kolme vuotta. Lukiokoulutusta järjestetään erikseen nuorille ja aikuisille tarkoitettuina oppimäärinä. Nuorille tarkoitettuun oppimäärään kuuluvat opinnot on mitoitettu päätoimista opiskelua varten. Oppimäärien ja niihin kuuluvien opintojen mitoituksen peruste on opintopiste. Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen oppimäärän laajuus on 150 opintopistettä.

Lukiokoulutuksen järjestäminen edellyttää opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää lukiokoulutuksen järjestämislupaa.

Lukiolaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180714

Liittyvät palvelut

Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

Lukiokoulutuksen opinto-ohjauksen tarkoituksena on antaa riittävästi valmiuksia tulevaisuuden suunnittelemiseen.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut

Lukuvuosikohtaiset tiedot löytyvät lukion kotisivuilta www.vieremanlukio.fi.

Rehtori Risto Tenhunen
Puh. 0400 370 113
risto.tenhunen@vierema.fi

Toimistosihteeri Päivi Tiikkainen
Puh. 0400 370 152
paivi.tiikkainen@vierema.fi