10-luokka (lisäopetus)

Vieremällä ei ole tällä hetkellä 10-luokkaa. Ylä-Savossa voi hakeutua opiskelemaan 10-luokalle Portaanpään Opistoon Lapinlahdelle.

Portaanpään Opistoon Lapinlahden kymppiluokalle voi hakeutua ilman opiskelupaikkaa jäänyt nuori yhteishaussa 21.5. - 23.7.2019 Opintopolun kautta. Hakuajan jälkeen koulutukseen on mahdollista hakea ottamalla yhteyttä suoraan oppilaitokseen.

Hakukelpoisia ovat kuluvana tai edellisenä vuonna peruskoulunsa päättäneet nuoret, jotka eivät ole saaneet opiskelupaikkaa.

Kymppiluokalle eli perusopetuksen lisäopetukseen voivat hakea kuluvana tai edellisenä vuonna peruskoulunsa päättäneet nuoret, jotka eivät ole saaneet toisen asteen opiskelupaikkaa lukiosta tai ammatillisista oppilaitoksista tai ovat jättäneet tarjotun opiskelupaikan käyttämättä.

Kymppiluokan tavoitteena on kehittää oppilaan opiskelu- ja uranvalintamahdollisuuksia sekä helpottaa jatkokoulutukseen pääsyä. Oppilas voi kymppiluokalla korottaa peruskoulun päättötodistuksen arvosanoja.

Kymppiluokan opetus kestää lukuvuoden ajan. Sitä annetaan vähintään 1100 tuntia. Opetukseen voi kuulua myös työelämään tutustumista sekä yhteiskuntatietojen ja -taitojen kartuttamista.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Liittyvät palvelut

Yksilöllistetty oppimäärä

Oppimäärän yksilöllistäminen merkitsee oppilaan oppimiselle asetettavan tavoitetason määrittelemistä hänen omien edellytystensä mukaiseksi.

Katso tiedot

Perusopetus

Perusopetus antaa mahdollisuuden monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen.

Katso tiedot

Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

Lukiokoulutuksen opinto-ohjauksen tarkoituksena on antaa riittävästi valmiuksia tulevaisuuden suunnittelemiseen.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut

Lukuvuosikohtaiset tiedot löytyvät lukion kotisivuilta www.vieremanlukio.fi.

Rehtori Risto Tenhunen
Puh. 0400 370 113
risto.tenhunen@vierema.fi

Toimistosihteeri Päivi Tiikkainen
Puh. 0400 370 152
paivi.tiikkainen@vierema.fi