Etusivu / Palvelut / Opetus ja koulutus / Oppilas- ja kouluterveydenhuolto

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto                                

 

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden, vanhempien ja muun oppilashuollon henkilöstön kanssa.

 

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää ja edistää opiskelijoiden hyvinvointia:

 

•edistämällä opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä opiskeluyhteisön hyvinvointia

•edistämällä ja seuraamalla opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä

•järjestämällä terveyden- ja sairaanhoitopalveluja opiskelijoille mukaan lukien mielenterveys- ja päihdetyö, seksuaaliterveyden edistäminen sekä suun terveydenhuolto

•tunnistamalla varhain opiskelijan erityisen tuen tai tutkimuksen tarve, tukemalla opiskelijaa sekä tarvittaessa ohjaamalla jatkotutkimuksiin ja -hoitoon.

 

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa työskentelevät terveydenhoitaja ja lääkäri.

 

Terveydenhoitaja tapaa oppilaat vuosittain terveystarkastuksen yhteydessä.

Koululääkäri tarkastaa kaikki oppilaat 1., 5. ja 8. luokilla. Vanhemmat kutsutaan mukaan lääkärintarkastukseen.

 

6. luokan tytöille tarjotaan HPV-rokotetta vanhempien ja tyttöjen suostumuksella, joka kysytään erikseen. Lisätietoa löytyy linkistä http://tyttojenjuttu.fi/

 

Vesirokkorokote annetaan niille, jotka sen tarvitsevat 1. lk lääkärintarkastuksen yhteydessä ja toinen annos THL:n ohjeen mukaan 12 ikävuoteen mennessä. Lisätietoa löytyy tästä linkistä https://thl.fi/fi/web/rokottaminen/rokotteet/vesirokko-rokote

 

Opiskeluterveydenhuollossa järjestetään terveystarkastukset 1. vuoden opiskelijoille ja lääkärintarkastukset 1. tai 2. vuoden opiskelijoille.

 

Kouluterveydenhuolto ei sisällä sairaanhoitoa. Opettaja voi ohjata koulupäivän aikana sairastuneen oppilaan kotiin ilman terveydenhoitajan arvioita. Kouluterveydenhoitaja on käytettävissä koulutapaturmien hoidon tarpeen arvioinnissa, mikäli hän on paikalla. Alle 12- vuotiaan oppilaan sairastuessa hoitovapaasta suositellaan ensisijaisesti olemaan yhteydessä työnantajaan. Vanhemmalle kirjoitetaan hoitovapaa, vain jos työnantaja niin vaatii.

 

Kun asiasi koskee sairaanhoitoa, ota yhteyttä Vieremän terveyskeskuksen ajanvaraukseen tai sairaanhoitajaan p.017 2728 471 tai 017 2728 472 klo 8-15.

 

Kiireelliset asiat hoidetaan Iisalmen terveyskeskuksen Enskassa ma-pe klo 8-15.30 tai Iisalmen sairaalan päivystyksessä.

 

Päivystysasioissa puhelinneuvonta p. (017) 272 2346. Hätätapauksissa puh. 112.

 

Yhteistyöterveisin

 

Terveydenhoitaja Sari Saastamoinen,

Kirkonkylän koulu ja lukio

p. 0403520964 (soittoaika klo 9-10)

 

Terveydenhoitaja Marika Lätti

Eteläinen, Itäinen ja Pohjoinen koulu

p. 0408092873

 

Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, jonka tehtävänä on tukea oppilaiden koulunkäyntiä. Koulukuraattori tarjoaa mm. keskusteluapua kaikenlaisissa oppilaan koulunkäyntiin ja vapaa-aikaan liittyvissä kysymyksissä. Koulukuraattori tukee ja auttaa oppilasta selviytymään mahdolisimman hyvin elämän eri tilanteissa sekä tukee huoltajia ja opettajia heidän kasvatustehtävässään. Yksilötyön lisäksi koulukuraattorin toimenkuvaan kuuluu luokkamuotoinen sekä ryhmien kanssa tehtävä työ.

Koulukuraattori toimii yhteistyössä oppilaan, hänen vanhempiensa, kouluyhteisön, sekä eri viranomaisten (sosiaalipalvelut, terveydenhuolto) kanssa  sekä ohjaa oppilasta ja hänen perhettään tarvittaessa koulun ulkopuolisiin palveluihin. Koulukuraattori tekee yhteistyötä myös kunnan päivähoidon ja nuorisotoimen kanssa. Lisäksi koulukuraattori osallistuu oppilashuoltoryhmien toimintaan.

Koulukuraattori on vaitiolo- ja salassapitovelvollinen.

Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä:
- oppilas itse
- vanhemmat/sukulaiset
- opettaja tai muu koulun henkilökuntaan kuuluva
- nuorten kanssa työskentelevät muut henkilöt
- eri viranomaiset

Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä muu muassa seuraavissa asioissa:
KOULUKÄYNTI (kiusaaminen, ongelmat kavereitten tai opettajien kanssa, levottomuus)
KOTIASIAT (riitely perheessä, väkivalta, päihteidenkäyttö, avioero, läheisen kuolema)
VAPAA-AIKA (yksinäisyys, vaikeudet kavereiden kanssa, harrastukset, seurusteluun liittyvät asiat, päihteet)

Koulukuraattori on tavattavissa Vieremän koulukeskuksessa maanantaisin, torstai-iltapäivisin sekä parillisen viikon perjantaina sekä sivukouluilla torstai aamuisin. Yhteyden koulukuraattoriin saa maanantaista perjantaihin puhelimitse, sähköpostitse tai Wilma- järjestelmän kautta.

Marika Pihakumpu
Sonkajärven ja Vieremän kunnan koulukuraattori
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä/perhepalvelut
puh. 040 712 1157
marika.pihakumpu@ylasavonsote.fi


Koulupysykologi

Koulupsykologi Anni Pehkonen on tavattavissa Vieremän kouluilla keskiviikkoisin ja torstaisin koulupäivän ajan. Työpiste on Vieremän kirkonkylän koululla opiskeluterveydenhuollon tiloissa (terveydenhoitajan tai kuraattorin huone).  Kyläkouluilla käynnit tarpeen mukaan.

 

Koulupsykologiin voit ottaa yhteyttä puhelimitse (0404870342) tai Wilma-viestillä. Huom! Wilman kautta vain ajanvaraukset ja tapaamisista sopiminen, ei henkilökohtaisia tietoja. Oppilaat voivat halutessaan käydä varaamassa ajan paikan päällä psykologin ollessa paikalla.

Koulupsykologin tehtävä esi- ja perusopetuksessa on tukea lasten kehitystä ja oppimista, edistää mielenterveyttä, tehdä psykologisia tutkimuksia ja antaa tukea vanhemmille ja kouluyhteisölle. Yhteistyötä tehdään tiiviisti vanhempien, opettajien, koulun henkilökunnan ja tarvittaessa muiden toimijoiden kanssa. Psykologiin voivat olla yhteydessä oppilas, vanhemmat, opettaja ja muut yhteistyötahot.

Lukiolaiset voivat ottaa yhteyttä psykologiin mielenterveyteen tai oppimiseen liittyvissä asioissa esimerkiksi matalan mielialan, ahdistuksen, stressin tai oppimisvaikeuden kartoittamisen vuoksi.

Koulupsykologi käynnit ovat luottamuksellisia ja psykologi on vaitiolovelvollinen.

Otathan rohkeasti yhteyttä!

Anni Pehkonen
koulupsykologi
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Riistakatu 21-23, 74120 Iisalmi
 puh. 040 487 0342
anni.pehkonen@ylasavonsote.fi