Etusivu / Palvelut / Opetus ja koulutus / Oppilas- ja kouluterveydenhuolto

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto                                

 

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden, vanhempien ja muun oppilashuollon henkilöstön kanssa.

 

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää ja edistää opiskelijoiden hyvinvointia:

 

•edistämällä opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä opiskeluyhteisön hyvinvointia

•edistämällä ja seuraamalla opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä

•järjestämällä terveyden- ja sairaanhoitopalveluja opiskelijoille mukaan lukien mielenterveys- ja päihdetyö, seksuaaliterveyden edistäminen sekä suun terveydenhuolto

•tunnistamalla varhain opiskelijan erityisen tuen tai tutkimuksen tarve, tukemalla opiskelijaa sekä tarvittaessa ohjaamalla jatkotutkimuksiin ja -hoitoon.

 

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa työskentelevät terveydenhoitaja ja lääkäri.

 

Terveydenhoitaja tapaa oppilaat vuosittain terveystarkastuksen yhteydessä.

Koululääkäri tarkastaa kaikki oppilaat 1., 5. ja 8. luokilla. Vanhemmat kutsutaan mukaan lääkärintarkastukseen.

 

6. luokan tytöille tarjotaan HPV-rokotetta vanhempien ja tyttöjen suostumuksella, joka kysytään erikseen. Lisätietoa löytyy linkistä http://tyttojenjuttu.fi/

 

Vesirokkorokote annetaan niille, jotka sen tarvitsevat 1. lk lääkärintarkastuksen yhteydessä ja toinen annos THL:n ohjeen mukaan 12 ikävuoteen mennessä. Lisätietoa löytyy tästä linkistä https://thl.fi/fi/web/rokottaminen/rokotteet/vesirokko-rokote

 

Opiskeluterveydenhuollossa järjestetään terveystarkastukset 1. vuoden opiskelijoille ja lääkärintarkastukset 1. tai 2. vuoden opiskelijoille.

 

Kouluterveydenhuolto ei sisällä sairaanhoitoa. Opettaja voi ohjata koulupäivän aikana sairastuneen oppilaan kotiin ilman terveydenhoitajan arvioita. Kouluterveydenhoitaja on käytettävissä koulutapaturmien hoidon tarpeen arvioinnissa, mikäli hän on paikalla. Alle 12- vuotiaan oppilaan sairastuessa hoitovapaasta suositellaan ensisijaisesti olemaan yhteydessä työnantajaan. Vanhemmalle kirjoitetaan hoitovapaa, vain jos työnantaja niin vaatii.

 

Kun asiasi koskee sairaanhoitoa, ota yhteyttä Vieremän terveyskeskuksen ajanvaraukseen tai sairaanhoitajaan p.017 2728 471 tai 017 2728 472 klo 8-15.

 

Kiireelliset asiat hoidetaan Iisalmen terveyskeskuksen Enskassa ma-pe klo 8-15.30 tai Iisalmen sairaalan päivystyksessä.

 

Päivystysasioissa puhelinneuvonta p. (017) 272 2346. Hätätapauksissa puh. 112.

 

Yhteistyöterveisin

 

Terveydenhoitaja Sari Saastamoinen,

Kirkonkylän koulu ja lukio

p. 0403520964 (soittoaika klo 9-10)

 

Terveydenhoitaja Marika Lätti

Eteläinen, Itäinen ja Pohjoinen koulu

p. 0408092873

 

Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, jonka tehtävänä on tukea oppilaiden koulunkäyntiä. Koulukuraattori tarjoaa mm. keskusteluapua kaikenlaisissa oppilaan koulunkäyntiin ja vapaa-aikaan liittyvissä kysymyksissä. Koulukuraattori tukee ja auttaa oppilasta selviytymään mahdolisimman hyvin elämän eri tilanteissa sekä tukee huoltajia ja opettajia heidän kasvatustehtävässään. Yksilötyön lisäksi koulukuraattorin toimenkuvaan kuuluu luokkamuotoinen sekä ryhmien kanssa tehtävä työ.

Koulukuraattori toimii yhteistyössä oppilaan, hänen vanhempiensa, kouluyhteisön, sekä eri viranomaisten (sosiaalipalvelut, terveydenhuolto) kanssa  sekä ohjaa oppilasta ja hänen perhettään tarvittaessa koulun ulkopuolisiin palveluihin. Koulukuraattori tekee yhteistyötä myös kunnan päivähoidon ja nuorisotoimen kanssa. Lisäksi koulukuraattori osallistuu oppilashuoltoryhmien toimintaan.

Koulukuraattori on vaitiolo- ja salassapitovelvollinen.

Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä:
- oppilas itse
- vanhemmat/sukulaiset
- opettaja tai muu koulun henkilökuntaan kuuluva
- nuorten kanssa työskentelevät muut henkilöt
- eri viranomaiset

Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä muu muassa seuraavissa asioissa:
KOULUKÄYNTI (kiusaaminen, ongelmat kavereitten tai opettajien kanssa, levottomuus)
KOTIASIAT (riitely perheessä, väkivalta, päihteidenkäyttö, avioero, läheisen kuolema)
VAPAA-AIKA (yksinäisyys, vaikeudet kavereiden kanssa, harrastukset, seurusteluun liittyvät asiat, päihteet)

Koulukuraattori on tavattavissa Vieremän koulukeskuksessa maanantaisin, torstai-iltapäivisin sekä parillisen viikon perjantaina sekä sivukouluilla torstai aamuisin. Yhteyden koulukuraattoriin saa maanantaista perjantaihin puhelimitse, sähköpostitse tai Wilma- järjestelmän kautta.

Marika Pihakumpu
Sonkajärven ja Vieremän kunnan koulukuraattori
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä/perhepalvelut
puh. 040 712 1157
marika.pihakumpu@ylasavonsote.fi


Koulupysykologi

Koulupsykologi auttaa oppilaiden koulunkäyntiin, oppimiseen, kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Koulupsykologi työskentelee yhteistyössä oppilaan, hänen vanhempiensa, koulun henkilökunnan sekä tarvittaessa muiden oppilasta hoitavien tahojen kanssa. Koulupsykologityö painottuu psykologisiin tutkimuksiin ja asiantuntijalausuntojen ja suositusten laatimiseen. Koulupsykologin puoleen voi kääntyä myös, jos oppilaalla on masennusta, pelkoja tai muita tunne-elämän pulmia.