Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden, vanhempien ja muun oppilashuollon henkilöstön kanssa.

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää ja edistää opiskelijoiden hyvinvointia:

•edistämällä opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä opiskeluyhteisön hyvinvointia
•edistämällä ja seuraamalla opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä
•järjestämällä terveyden- ja sairaanhoitopalveluja opiskelijoille mukaan lukien mielenterveys- ja päihdetyö, seksuaaliterveyden edistäminen sekä suun terveydenhuolto
•tunnistamalla varhain opiskelijan erityisen tuen tai tutkimuksen tarve, tukemalla opiskelijaa sekä tarvittaessa ohjaamalla jatkotutkimuksiin ja -hoitoon.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa työskentelevät terveydenhoitaja ja lääkäri. Terveydenhoitaja tapaa oppilaat vuosittain terveystarkastuksen yhteydessä. Koululääkäri tarkastaa kaikki oppilaat 1., 5. ja 8. luokilla. Vanhemmat kutsutaan mukaan lääkärintarkastukseen.

Opiskeluterveydenhuollossa järjestetään terveystarkastukset 1. vuoden opiskelijoille ja lääkärintarkastukset 1. tai 2. vuoden opiskelijoille.

Kouluterveydenhuolto ei sisällä sairaanhoitoa. Opettaja voi ohjata koulupäivän aikana sairastuneen oppilaan kotiin ilman terveydenhoitajan arvioita. Kouluterveydenhoitaja on käytettävissä koulutapaturmien hoidon tarpeen arvioinnissa, mikäli hän on paikalla. Alle 10- vuotiaan (kuntatyönantajalla alle 12-vuotiaan) oppilaan sairastuessa hoitovapaasta suositellaan ensisijaisesti olemaan yhteydessä työnantajaan. Vanhemmalle kirjoitetaan hoitovapaa, vain jos työnantaja niin vaatii.

Kun asiasi koskee uutta oiretta, muutosta terveydentilassa tai kiireetöntä sairaanhoitoa, voit asioida omalla terveyskeskuksellasi. Yhteystiedot löytyvät Ylä-Savon SOTEn verkkosivuilta

Päivystysasioissa puhelinneuvonta puh. (017) 272 2346. Soitathan ensin.

Hätätapauksissa puh. 112.

Yhteistyöterveisin

Terveydenhoitaja (Kirkonkylän koulu ja lukio)
Sari Saastamoinen
puh. 0403520964 (soittoaika klo 9-10)

Koulukuraattori

Kuraattori Marika Pihakumpu on tavattavissa Vieremän kouluilla maanantaisin, torstaisin ja parillisten viikkojen perjantaisin. Työpiste on Vieremän kirkonkylän koululla opiskeluterveydenhuollon tiloissa lääkärin huoneessa. Kyläkouluilla käynnit sovitaan erikseen.

Kuraattoriin voit ottaa yhteyttä puhelimitse (040 7121157) tai Wilma-viestillä. Huom! Wilman kautta vain ajanvaraukset ja tapaamisista sopiminen, ei henkilökohtaisia tietoja. Oppilaat voivat halutessaan käydä varaamassa ajan paikan päällä kuraattorin ollessa paikalla.

Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä oppilas itse, vanhemmat tai opettaja, jos lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu merkittäviä muutoksia. Nuori voi saada tukea myös omaan elämäänsä ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Vanhemmat voivat keskustella esimerkiksi kotitilanteesta tai kasvatusasioista

Koulukuraattoreilla on vaitiolovelvollisuus. Asioista, jotka ovat tulleet esille keskusteluissa, annetaan tietoa muille vain, mikäli se on välttämätöntä (lastensuojelulaki) tai siitä on erikseen sovittu.

Marika Pihakumpu
Vastaava kuraattori
puh. 040 7121157

Koulupsykologi

Koulupsykologin palvelut jatkuvat vuoden 2021 alusta joko ostopalveluna tai, jos Ylä-Savon SOTE saa rekrytoitua tekijän, niin hänen toimestaan. Muu oppilashuolto jatkaa hommia normaalisti, joten olkaa tarvittaessa heihin yhteydessä.


Koulupsyykkari

Vs. koulupsyykkari Hanna Ukkonen on tavattavissa Vieremän kouluilla tiistaisin, torstaisin ja parittomien viikkojen perjantaisin. Työpiste on Vieremän kirkonkylän koululla. Kyläkouluilla käynnit sovitaan erikseen.

Jos sinulle tulee huoli lapsen tai nuoren psyykkisestä hyvinvoinnista, voit ottaa yhteyttä kouluspyykkariin puhelimitse, puh. 040 194 3016 tai Wilma-viestillä koulutyöaikojen puitteissa.

Wilman kautta vain ajanvaraukset ja tapaamisista sopiminen, ei henkilökohtaisia tietoja. Yläkoulun ja lukion oppilaat voivat halutessaan käydä varaamassa ajan paikan päällä koulupsyykkarin ollessa paikalla. Pääsääntöisesti alakouluikäisten ajanvaraukset tapahtuvat huoltajan tai opettajan kautta.

Työn tavoite on varhaisen tuen tarjoaminen lasten ja nuorten mielenterveyteen liittyvissä haasteissa ja ongelmissa. Psyykkisiä ongelmia ovat mm. masennus, ahdistus, mielialan ja elämän hallintaan liittyvät asiat, univaikeudet ja traumakokemukset. Tapaan myös oppilaiden vanhempia. Yhteistyötä teen oppilashuollon, huoltajien, opettajien ja myös eri tahojen kanssa, joita oppilaan tilanteen hoito vaatii. Koulupsyykkari on vaitiolovelvollinen. 


Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Riistakatu 21-23
74120 Iisalmi
puh. 040 194 3016
hanna.ukkonen@ylasavonsote.fi