Etusivu / Palvelut / Opetus ja koulutus / Oppilas- ja opiskelijahuolto

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto                                

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden, vanhempien ja muun oppilashuollon henkilöstön kanssa.

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää ja edistää opiskelijoiden hyvinvointia:

•edistämällä opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä opiskeluyhteisön hyvinvointia
•edistämällä ja seuraamalla opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä
•järjestämällä terveyden- ja sairaanhoitopalveluja opiskelijoille mukaan lukien mielenterveys- ja päihdetyö, seksuaaliterveyden edistäminen sekä suun terveydenhuolto
•tunnistamalla varhain opiskelijan erityisen tuen tai tutkimuksen tarve, tukemalla opiskelijaa sekä tarvittaessa ohjaamalla jatkotutkimuksiin ja -hoitoon.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa työskentelevät terveydenhoitaja ja lääkäri. Terveydenhoitaja tapaa oppilaat vuosittain terveystarkastuksen yhteydessä. Koululääkäri tarkastaa kaikki oppilaat 1., 5. ja 8. luokilla. Vanhemmat kutsutaan mukaan lääkärintarkastukseen.

 Opiskeluterveydenhuollossa järjestetään terveystarkastukset 1. vuoden opiskelijoille ja lääkärintarkastukset 1. tai 2. vuoden opiskelijoille.

Kouluterveydenhuolto ei sisällä sairaanhoitoa. Opettaja voi ohjata koulupäivän aikana sairastuneen oppilaan kotiin ilman terveydenhoitajan arvioita. Kouluterveydenhoitaja on käytettävissä koulutapaturmien hoidon tarpeen arvioinnissa, mikäli hän on paikalla. Alle 10- vuotiaan (kuntatyönantajalla alle 12-vuotiaan) oppilaan sairastuessa hoitovapaasta suositellaan ensisijaisesti olemaan yhteydessä työnantajaan. Vanhemmalle kirjoitetaan hoitovapaa, vain jos työnantaja niin vaatii.

Kun asiasi koskee uutta oiretta, muutosta terveydentilassa tai kiireetöntä sairaanhoitoa, voit asioida omalla terveyskeskuksellasi. Yhteystiedot löytyvät Ylä-Savon SOTEn verkkosivuilta.

Päivystysasioissa puhelinneuvonta puh. (017) 272 2346. Soitathan ensin.

Hätätapauksissa puh. 112.

Yhteistyöterveisin

Terveydenhoitaja Sari Saastamoinen
Kirkonkylän koulu ja lukio
puh. 0403520964 (soittoaika klo 9-10)

Terveydenhoitaja Marika Lätti
Eteläinen, Itäinen ja Pohjoinen koulu
puh. 0408092873 

 

Koulukuraattori

Kuraattori Marika Pihakumpu on tavattavissa Vieremän kouluilla maanantaisin, torstaisin ja parillisten viikkojen perjantaisin. Työpiste on Vieremän kirkonkylän koululla opiskeluterveydenhuollon tiloissa lääkärin huoneessa. Kyläkouluilla käynnit sovitaan erikseen.

Kuraattoriin voit ottaa yhteyttä puhelimitse (040 7121157) tai Wilma-viestillä. Huom! Wilman kautta vain ajanvaraukset ja tapaamisista sopiminen, ei henkilökohtaisia tietoja. Oppilaat voivat halutessaan käydä varaamassa ajan paikan päällä kuraattorin ollessa paikalla.

Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä oppilas itse, vanhemmat tai opettaja, jos lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu merkittäviä muutoksia. Nuori voi saada tukea myös omaan elämäänsä ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Vanhemmat voivat keskustella esimerkiksi kotitilanteesta tai kasvatusasioista.

Koulukuraattoreilla on vaitiolovelvollisuus. Asioista, jotka ovat tulleet esille keskusteluissa, annetaan tietoa muille vain, mikäli se on välttämätöntä (lastensuojelulaki) tai siitä on erikseen sovittu.

Marika Pihakumpu
Vastaava kuraattori
puh. 040 7121157Koulupysykologi

Koulupsykologi Anni Pehkonen on tavattavissa Vieremän kouluilla keskiviikkoisin ja torstaisin koulupäivän ajan. Työpiste on Vieremän kirkonkylän koululla opiskeluterveydenhuollon tiloissa (terveydenhoitajan tai kuraattorin huone).  Kyläkouluilla käynnit tarpeen mukaan.

Koulupsykologiin voit ottaa yhteyttä puhelimitse (0404870342) tai Wilma-viestillä. Huom! Wilman kautta vain ajanvaraukset ja tapaamisista sopiminen, ei henkilökohtaisia tietoja. Oppilaat voivat halutessaan käydä varaamassa ajan paikan päällä psykologin ollessa paikalla.

Koulupsykologin tehtävä esi- ja perusopetuksessa on tukea lasten kehitystä ja oppimista, edistää mielenterveyttä, tehdä psykologisia tutkimuksia ja antaa tukea vanhemmille ja kouluyhteisölle. Yhteistyötä tehdään tiiviisti vanhempien, opettajien, koulun henkilökunnan ja tarvittaessa muiden toimijoiden kanssa. Psykologiin voivat olla yhteydessä oppilas, vanhemmat, opettaja ja muut yhteistyötahot.

Lukiolaiset voivat ottaa yhteyttä psykologiin mielenterveyteen tai oppimiseen liittyvissä asioissa esimerkiksi matalan mielialan, ahdistuksen, stressin tai oppimisvaikeuden kartoittamisen vuoksi.

Koulupsykologi käynnit ovat luottamuksellisia ja psykologi on vaitiolovelvollinen.

Otathan rohkeasti yhteyttä!

Anni Pehkonen
koulupsykologi
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Riistakatu 21-23, 74120 Iisalmi
 puh. 040 487 0342
anni.pehkonen@ylasavonsote.fi