Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden, vanhempien ja muun oppilashuollon henkilöstön kanssa.

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää ja edistää opiskelijoiden hyvinvointia:

•edistämällä opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä opiskeluyhteisön hyvinvointia
•edistämällä ja seuraamalla opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä
•järjestämällä terveyden- ja sairaanhoitopalveluja opiskelijoille mukaan lukien mielenterveys- ja päihdetyö, seksuaaliterveyden edistäminen sekä suun terveydenhuolto
•tunnistamalla varhain opiskelijan erityisen tuen tai tutkimuksen tarve, tukemalla opiskelijaa sekä tarvittaessa ohjaamalla jatkotutkimuksiin ja -hoitoon.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa työskentelevät terveydenhoitaja ja lääkäri. Terveydenhoitaja tapaa oppilaat vuosittain terveystarkastuksen yhteydessä. Koululääkäri tarkastaa kaikki oppilaat 1., 5. ja 8. luokilla. Vanhemmat kutsutaan mukaan lääkärintarkastukseen.

Opiskeluterveydenhuollossa järjestetään terveystarkastukset 1. vuoden opiskelijoille ja lääkärintarkastukset 1. tai 2. vuoden opiskelijoille.

Kouluterveydenhuolto ei sisällä sairaanhoitoa. Opettaja voi ohjata koulupäivän aikana sairastuneen oppilaan kotiin ilman terveydenhoitajan arvioita. Kouluterveydenhoitaja on käytettävissä koulutapaturmien hoidon tarpeen arvioinnissa, mikäli hän on paikalla. Alle 10- vuotiaan (kuntatyönantajalla alle 12-vuotiaan) oppilaan sairastuessa hoitovapaasta suositellaan ensisijaisesti olemaan yhteydessä työnantajaan. Vanhemmalle kirjoitetaan hoitovapaa, vain jos työnantaja niin vaatii.

Kun asiasi koskee uutta oiretta, muutosta terveydentilassa tai kiireetöntä sairaanhoitoa, voit asioida omalla terveyskeskuksellasi. Yhteistiedot löytyvät Pohjois-Savon hyvinvointialueen internet-sivuilta: www.pshyvinvointialue.fi

Päivystysasioissa puhelinneuvonta puh. (017) 272 2346. Soitathan ensin.

Hätätapauksissa puh. 112.

Yhteistyöterveisin

Sari Saastamoinen
terveydenhoitaja (Kirkonkylän koulu, Eteläinen koulu, Pohjoinen koulu ja lukio)
puh. 0403520964


Koulukuraattori

Kuraattori Marika Pihakumpu on tavattavissa Vieremän kouluilla maanantaisin, torstaisin ja parillisten viikkojen perjantaisin. Työpiste on Vieremän kirkonkylän koululla opiskeluterveydenhuollon tiloissa lääkärin huoneessa. Kyläkouluilla käynnit sovitaan erikseen.

Kuraattoriin voit ottaa yhteyttä puhelimitse (040 7121157) tai Wilma-viestillä. Huom! Wilman kautta vain ajanvaraukset ja tapaamisista sopiminen, ei henkilökohtaisia tietoja. Oppilaat voivat halutessaan käydä varaamassa ajan paikan päällä kuraattorin ollessa paikalla.

Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä oppilas itse, vanhemmat tai opettaja, jos lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu merkittäviä muutoksia. Nuori voi saada tukea myös omaan elämäänsä ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Vanhemmat voivat keskustella esimerkiksi kotitilanteesta tai kasvatusasioista

Koulukuraattoreilla on vaitiolovelvollisuus. Asioista, jotka ovat tulleet esille keskusteluissa, annetaan tietoa muille vain, mikäli se on välttämätöntä (lastensuojelulaki) tai siitä on erikseen sovittu.

Marika Pihakumpu
vastaava kuraattori
puh. 040 712 1157
marika.pihakumpu@pshyvinvointialue.fi

Koulupsykologi

Koulupsykologi Nana Mononen on tavattavissa Vieremän kouluilla tiistaisin ja keskiviikkoisin sekä tarvittaessa maanantaisin.

Työpiste on Vieremän kirkonkylän koululla opiskeluterveydenhuollon tiloissa (lääkärin huone) sekä vaihtelevasti kyläkouluilla. Koulupsykologin työalueeseen kuuluvat eskari, peruskoulu ja lukio. Koulupsykologiin voit ottaa yhteyttä puhelimitse tai Wilma-viestillä. Oppilaat voivat halutessaan käydä varaamassa ajan myös paikan päällä psykologin ollessa paikalla. Koulupsykologiin voivat olla yhteydessä oppilas, huoltaja, opettaja, koulun henkilökunta ja tarvittaessa muut yhteistyötahot.

Koulupsykologin tehtävä esi- ja perusopetuksessa on tukea lasten kehitystä ja oppimista, edistää mielenterveyttä, tehdä psykologisia tutkimuksia mm. oppimisen tai keskittymisen haasteiden kartoittamiseksi sekä antaa tukea ja konsultaatiota kouluyhteisölle ja vanhemmille.

Lukiolaiset voivat ottaa yhteyttä psykologiin mielenterveyteen tai oppimiseen liittyvissä asioissa esimerkiksi matalan mielialan, ahdistuksen, stressin tai oppimisen haasteiden vuoksi.

Koulupsykologin luona käynnit ovat luottamuksellisia ja psykologi on vaitiolovelvollinen.

Otathan rohkeasti yhteyttä, olipa asiasi pieni tai suuri!

Nana Mononen
koulupsykologi
040 487 0342
nana.mononen@pshyvinvointialue.fi
Iisalmen aluesairaala, 2. krs., koulutiimi
Riistakatu 23
74120 Iisalmi


Vs. koulupsyykkari

Vs. koulupsyykkarina on 4.4.2023 aloittanut Krista Kallioväli. Hänet tavoittaa Vieremän kirkonkylän koululta tiistaisin, torstaisin sekä perjantaisin parittomina viikkoina. Kyläkouluilla käynnit sovitaan erikseen. 
Parhaiten hänet tavoittaa klo 8-16 välisenä aikana Wilman tai puhelimen kautta, puh: 040 1943016.

Yhteistyöterveisin

Krista Kallioväli
psykiatrinen sairaanhoitaja
vs. koulupsyykkari Vieremä/Sonkajärvi