Etusivu / Palvelut / Opetus ja koulutus / Ruokapalvelu / Erityisruokavaliosta ilmoittaminen

ERITYISRUOKAVALIOKÄYTÄNNÖT

Vieremän kunnan kouluissa ja päiväkodeissa tarjotaan terveydellisten ja eettisten syiden perusteella tarvittavia erityisruokavalioita. Tarvittaessa ruokavalion toteutuksesta neuvotellaan yhdessä huoltajan, koulun, terveydenhoitajan ja ruokapalveluiden kesken.

 

Uudesta erityisruokavaliosta ilmoittaminen

Erityisruokavalion turvallinen valmistus ja tarjoilu edellyttävät, että ruokavalio on lääkärin tai terveydenhuollon asiantuntijan toteama ja ruokavaliotiedot sekä kielletyt ruoka-aineet on ilmoitettu lomakkeella täsmällisesti.

Uudesta ruokavaliosta ja ruokavaliomuutoksesta ilmoitetaan erityisruokavaliotodistuksella (katso liitteistä lomake ”Ilmoitus erityisruokavaliosta”).

Ruokavaliolomake ja lääkärintodistus toimitetaan kouluterveydenhoitajalle viimeistään uuden lukuvuoden alkaessa tai lukuvuoden aikana välittömästi sen jälkeen, kun ruokavalio tai ruokavaliomuutos on todettu.

 

Ruokavaliomuutoksesta ilmoittaminen

Ruokavaliotiedot siirtyvät päiväkotien ja koulujen välillä, mutta huoltajan velvollisuus on tarkistaa ja päivittää oppilaan tiedot turvallisen ruokavalion toteuttamiseksi. Ruokavaliomuutoksista ilmoitetaan samalla ruokavaliolomakkeella (”Ilmoitus erityisruokavaliosta”) ja se tulee toimittaa huolellisesti täytettynä kouluterveydenhoitajalle. Ruokavaliotiedot tulisi tarkistaa vuosittain, koska allergiaruokavaliot muuttuvat iän myötä. Ruokavaliomuutoksen tekeminen ei edellytä uutta lääkärintodistusta.


Lisätietoja koulujen ja päiväkotien erityisruokavalioista sekä ilmoituskäytännöistä antavat:

Marika Lätti, kouluterveydenhoitaja / Kirkonkylän koulu p. 040 3520 964 (klo 9-10)

Tiia Nykky, kouluterveydenhoitaja / Eteläinen, Itäinen ja Pohjoinen koulu  p. 040 161 7263

Jaana Vidgren, ruokapalvelupäällikkö, Vieremän kunta p. 040 5949 016

 

Liitteet