Erityisruokavaliokäytännöt

Vieremän kunnan kouluissa ja päiväkodeissa tarjotaan terveydellisten ja eettisten syiden perusteella tarvittavia erityisruokavalioita. Tarvittaessa ruokavalion toteutuksesta neuvotellaan yhdessä huoltajan, koulun, terveydenhoitajan ja ruokapalvelun kesken.

Uudesta erityisruokavaliosta ilmoittaminen

Erityisruokavalion turvallinen valmistus ja tarjoilu edellyttävät, että ruokavalio on lääkärin tai terveydenhuollon asiantuntijan toteama ja ruokavaliotiedot sekä kielletyt ruoka-aineet on ilmoitettu lomakkeella täsmällisesti.

Ruokavaliolomake ja /tai lääkärintodistus toimitetaan luokanvalvojalle ja ruokapalveluun viimeistään uuden lukuvuoden alkaessa tai lukuvuoden aikana välittömästi sen jälkeen, kun ruokavalio tai ruokavaliomuutos on todettu.

Ruokavaliomuutoksesta ilmoittaminen

Ruokavaliotiedot siirtyvät päiväkotien ja koulujen välillä, mutta huoltajan velvollisuus on tarkistaa ja päivittää oppilaan tiedot turvallisen ruokavalion toteuttamiseksi. Ruokavaliomuutoksista ilmoitetaan erityisruokavalion tarkistuslomakkeella, kts. liite. Ruokavaliotiedot tulisi tarkistaa vuosittain, koska allergiaruokavaliot muuttuvat iän myötä. Ruokavaliomuutoksen tekeminen ei edellytä uutta lääkärintodistusta

Lisätietoja koulujen ja päiväkotien erityisruokavalioista sekä ilmoituskäytännöistä antavat:

Sari Saastamoinen, terveydenhoitaja p. 040 352 0964 (klo 9-10)

Jaana Vidgren, ruokapalvelupäällikkö, Vieremän kunta p. 040 5949 016

 

Liitteet