Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

Vieremällä aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kaikkien koulujen yhteydessä klo 06.00- ensimmäisen tunnin alkuun ja iltapäivisin klo 17.00 saakka. Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen lähtökohtana on turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen lapselle. Toiminnan keskeisenä tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä sekä tukea myös perhettä ja koulua niiden kasvatustehtävässä.

Aamu- ja iltapäivätoiminta rakentuu perusopetuksen yleisiin kasvatustavoitteisiin. Toiminta tarjoaa vastapainoa ja tukea koulutyölle sekä mahdollisuuden lepoon ja virkistykseen. Toiminnan suunnittelun lähtökohtana ovat yksilölliset ja yhteisölliset sekä sosiaaliseen kasvuun liittyvät näkökohdat. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskitekijöitä, jotka liittyvät lapsen valvomattomaan ajankäyttöön ja yksin oloon.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä vastaa sivistyslautakunta. Koordinaattorina toimii Eteläisen, Itäisen ja Pohjoisen koulun oppilaiden osalta kyläkoulujen rehtorit ja Kirkonkylän koulun osalta sivistysjohtaja, joka vastaa myös koko kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan hallinnosta.

Hakuaika syys-kevät kaudelle on vuosittain keväisin. Toiminnan hakemuskaavakkeet postitetaan kaikille vieremäläisille 1-2 luokkalaisten vanhemmille, esikoululaisten vanhemmille sekä pienluokkalaisten vanhemmille. Hakuajasta tiedotetaan myös kunnan kotisivuilla. Kaavakkeita ja hakuohjeita saa myös kunnanviraston neuvonnasta ja kunnan nettisivuilta. Myös 3. luokan oppilas voi saada toimintapaikan lautakunnan erillisellä päätöksellä.

Hakemuksia otetaan vastaan myös lukukauden aikana, mikäli tarve toimintapaikalle ilmenee kesken kauden.

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Vieremällä kaikkien alakoulujen yhteydessä 1-2 luokkalaisille ja esikoululaisille. Toimintaan pääsevät mukaan myös 3. luokan oppilaat erillisellä päätöksellä. Oppilaat, joille on tehty erityistä tukea koskeva päätös, ovat oikeutettuja osallistumaan aamu- ja iltapäivätoimintaan koko perusopetuksen ajan.

Aamu- ja iltapäivätoiminnasta peritään kuukausimaksu seuraavasti: mikäli osallistumispäiviä 10 tai enemmän 120 € / kk, 6-9 päivää, puolet maksusta ja jos päiviä on 5 tai vähemmän 10 €/ osallistumispäivä. Maksut ovat samat kuin edellisellä kaudella. Oppilaan vanhemmat voivat anoa maksuvapautusta sivistyslautakunnalta, mikäli maksu estää oppilaan osallistumisen toimintaan.

Verkkoasiointi

Aamu - ja iltapäivätoiminnan hakulomake

Haku Vieremän kunnan aamu- ja iltapäivätoimintaan 0-2 luokkalaisille.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat. Aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7 - 17 välisenä aikana.

Toiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.

Kunta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Se voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen. Myös koulun kerhotoiminta tai taiteen perusopetus voivat olla lapsen aamu- tai iltapäivätoimintaa. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Liittyvät palvelut

Ilmoitus terveyshaittaepäilystä

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut