Perusopetus

Perusopetus antaa mahdollisuuden monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen. Perusopetuksessa tuetaan jokaisen oppilaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiä sekä äidinkielen kehitystä. Tavoitteena on myös herättää halu elinikäiseen oppimiseen ja antaa kaikille sama jatko-opintokelpoisuus toisen asteen koulutukseen. Vieremällä perusopetusta tarjotaan Kirkonkylän koululla, Pohjoisella koululla, Itäisellä koululla sekä Eteläisellä koululla.

Vieremän kirkonkylällä toimii yhteinen keskuskoulu, jossa samassa rakennuksessa toimii ala - ja yläkoulu, että lukio.

Keskuskoulun lisäksi Vieremän alueella on kolme pienempää kyläkoulua. Kyläkoulut sijaitsevat Salahmilla (Pohjoinen koulu), Valkeisilla (Eteläinen koulu) ja Pyöreellä (Itäinen koulu). Kyläkouluilla alueiden lapset pääsevät käymään lähikoulua koko alakoulun ajan.

Lomakkeet

Lupahakemus alle 5 päivän poissaololle koulusta

Lupahakemus Vieremän peruskoulun oppilaan alle 5 päivän poissaololle.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Lupahakemus yli 5 päivän poissaololle koulusta

Lupahakemus Vieremän peruskoulun oppilaan yli 5 päivän poissaololle.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

Eteläinen koulu

Eteläinen koulu on avoin, yritteliäs ja yhteistyötä arvostava maaseutukoulu Vieremän eteläosassa.

Koulutie 37, 74200 VIEREMÄ

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Itäinen koulu

Itäinen koulu on yksi Vieremän kyläkouluista ja sijaitsee Pyöree-Niemisen kylällä.

Kaarakkalantie 832, 74270 KAUPPILANMÄKI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Kirkonkylän koulu

Vieremän keskustassa sijaitsevassa koulussa annetaan opetusta vuosiluokille 0-9 sekä pienluokalle. Samoissa tiloissa toimii myös lukio.

Petterintie 12, 74200 VIEREMÄ

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Pohjoinen koulu

Vieremän Salahmilla toimii kyläkouluna Pohjoinen koulu.

Kiuruvedentie 59, 74230 SALAHMI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Suomessa vakinaisesti asuvan lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Liittyvät palvelut

Yksilöllistetty oppimäärä

Katso tiedot

Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa ja kouluissa

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut