Esi- ja perusopetus

Esi- ja perusopetus antavat mahdollisuuden monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen. Esi- ja perusopetuksessa tuetaan jokaisen oppilaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiä sekä äidinkielen kehitystä. Tavoitteena on myös herättää halu elinikäiseen oppimiseen ja antaa kaikille sama jatko-opintokelpoisuus toisen asteen koulutukseen. Vieremällä perusopetusta tarjotaan Eteläisellä, Itäisellä, Kirkonkylän ja Pohjoisella koululla.

Verkkoasiointi

Wilma

Opiskelijat valitsevat Wilmassa kursseja, seuraavat suorituksiaan, lukevat tiedotteita ja viestivät opettajien kanssa.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Palvelupaikat

Eteläinen koulu

Eteläinen koulu on avoin, yritteliäs ja yhteistyötä arvostava maaseutukoulu Vieremän eteläosassa.

Kyrönniementie 62, 74200 VIEREMÄ

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Itäinen koulu

Itäinen koulu on yksi Vieremän maaseutukouluista ja sijaitsee Pyöree-Niemisen kylällä.

Kaarakkalantie 832, 74270 KAUPPILANMÄKI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Kirkonkylän koulu

Vieremän keskustassa sijaitsevassa koulussa annetaan opetusta vuosiluokille 0-9 sekä pienluokalle. Samoissa tiloissa toimii myös lukio.

Petterintie 12, 74200 VIEREMÄ

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Pohjoinen koulu

Vieremän Salahmilla toimii maaseutukouluna Pohjoinen koulu.

Kiuruvedentie 59, 74230 SALAHMI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Suomessa vakinaisesti asuvan lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Liittyvät palvelut

Yksilöllistetty oppimäärä

Katso tiedot

Ruokapalvelut

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut