Rakennusvalvonta

Vieremän tekninen lautakunta toimii kunnan rakennusvalvontaviranomaisena. Teknisen lautakunnan tehtävänä on ohjata ja valvoa rakentamista siten, että se tapahtuu maankäyttö- ja rakennuslain asetusten sekä vahvistettujen kaavojen ja rakennusjärjestyksen mukaisesti. Lautakunta päättää rakennusluvan myöntämisestä kun rakennettava tai peruskorjattava kerrosala ylittää 1 000 m².

Kunnan oma rakennustarkastaja päättää mm. seuraavista asioista:

- Rakennusluvan (alle 1 000 m² ), toimenpideluvan, purkamisluvan ja maisematyöluvan ratkaisemisesta.

- Rakentamis- ja purkamisilmoituksista

- Työnjohtajan hyväksymisestä

Vieremän rakennustarkastaja työskentelee Vieremän kunnanvirastossa.

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muiden viranomaistehtävien suorittamisesta peritään kunnanvaltuuston vahvistama valvonta- ja tarkastusmaksu.

Lomakkeet

Ilmoitus rakentamisesta

Merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen voidaan käyttää ilmoitusta rakennusluvan sijasta.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Maisematyölupahakemus

Maisematyölupahakemuksella haetaan lupaa maisemaa muuttavaan toimenpiteeseen.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Naapurien kuulemislomake

Naapurien kuulemislomake koskien rakennuslupahakemusta. Hakemuksen vireilletulosta tulee tiedottaa naapureille ennen lupahakemuksen jättämistä.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Rakennuslupahakemus

Rakennuksen rakentamiseen on haettava rakennuslupa rakennusvalvonnasta. Myös muutos - ja korjaustöihin on haettava lupaa.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Vastaavan työnjohtajan hakemus

Rakennushankkeen vastaavan työnjohtajan hakemus Vieremän kunnan alueella.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

Rakennustoimisto

Vieremän kunnan rakennuslupa-asioita voit hoitaa rakennustoimistossa.

Myllyjärventie 1, 74200 VIEREMÄ

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 15:00
Ke - To: 08:00 - 15:00
Pe: 08:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Tekninen toimisto

Vieremän kunnan tekninen toimisto palvelee sinua mm. tie - ja rakennusasioissa.

Myllyjärventie 1, 74200 VIEREMÄ

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 15:00
Ke - To: 08:00 - 15:00
Pe: 08:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Liittyvät palvelut

Jätteenkuljetus

Katso tiedot

Kunnan vuokra-asunnot

Katso tiedot

Nuohous

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut