Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa ja kouluissa

Vieremän kunnan esi- ja perusopetuksen ruokailusta vastaa kunnan ruokapalvelut. Ennen puoltapäivää pidettävä koululounastauko kestää 30 minuuttia ja se on tarkoitettu sekä oppilaiden että opettajien virkistäytymiseksi ja katkoksi päivän työrytmiin.

Vieremän kouluissa tarjottava kouluruoka on pääsääntöisesti kotimaisista raaka-aineksista valmistettua suomalaista perusruokaa - ruokalistoja ja ruokalajeja sekä aterioiden osia vaihdellaan ja uudistetaan oppilaiden makutottumuksia vastaaviksi. Raaka-aineita pyritään hankkimaan mahdollisimman paljon läheltä tuotettuina ja Vieremän kunta on sitoutunut myös elinkeino-ohjelmassaan noudattamaan lähiruoka-ajatusta.

Vieremän kouluissa tarjotaan myös lounasruoan lisäksi iltapäivällä maksullista välipalaa klo 13 ja 14 välitunneilla. Pienimmille, 1. - 2. - sekä erityisharjaantumisluokkien oppilaille tarjotaan lisäksi aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteydessä maksullista aamu- ja välipalaa.

Oppilaan kouluun tullessaan kouluterveydenhoitaja täyttää erityisruokavaliokaavakkeen, mikäli oppilaalla on tarvetta poikkeavaan ruokavalioon. Oppilaan huoltajalla on muilla vuosiluokilla ilmoitusvastuu kouluterveydenhuoltoon ruokavalioon tehtävistä muutoksista, myös erityisruokavalion loppumisesta. Koululääkäri harkitsee tapauskohtaisesti, tarvitaanko ruokavalion toteamiseksi lisätutkimuksia. Kouluterveydenhoitaja kokoaa tiedot ja välittää ne ruokahuoltoon sekä luokanvalvojille.

Kouluruokailu on maksutonta. Varhaiskasvatuspalvelut ovat maksullisia.

Iltapäivällä oppilailla on mahdollisuus maksulliseen välipalaan. Lisätiedot maksullisesta välipalasta löydät kunnan verkkosivuilta.

Palvelupaikat

Eteläinen koulu

Eteläinen koulu on avoin, yritteliäs ja yhteistyötä arvostava maaseutukoulu Vieremän eteläosassa.

Koulutie 37, 74200 VIEREMÄ

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Itäinen koulu

Itäinen koulu on yksi Vieremän kyläkouluista ja sijaitsee Pyöree-Niemisen kylällä.

Kaarakkalantie 832, 74270 KAUPPILANMÄKI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Kirkonkylän koulu

Vieremän keskustassa sijaitsevassa koulussa annetaan opetusta vuosiluokille 0-9 sekä pienluokalle. Samoissa tiloissa toimii myös lukio.

Petterintie 12, 74200 VIEREMÄ

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Pohjoinen koulu

Vieremän Salahmilla toimii kyläkouluna Pohjoinen koulu.

Kiuruvedentie 59, 74230 SALAHMI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Päiväkoti Nuppula

Viihtyisässä, Vieremän keskustassa rauhallisella paikalla sijaitsevassa päiväkoti Nuppulassa on kolme lapsiryhmää joista yksi on vuorohoitoryhmä.

Härköniementie 16, 74200 VIEREMÄ

Aukioloajat

Päivähoito, vuorohoito ennalta varattujen hoitoaikojen mukaan
Ma - Ti: 06:30 - 17:00
Ke - To: 06:30 - 17:00
Pe: 06:30 - 17:00

Kaikki tiedot

Päiväkotiryhmä Muksula

Päiväkotiryhmä Muksula toimii Yrjöläntiellä paritalossa.

Yrjöläntie 10 B, 74200 VIEREMÄ

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Päiväkotiryhmä Vekkula

Päiväkotiryhmä Vekkula toimii Salahmilla Pohjoisella koululla olevassa huoneistossa.

Kiuruvedentie 59, 74230 SALAHMI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Niin osa-aikaisessa kuin kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat oikeutettuja ruokailuun ja tarvittaviin välipaloihin, joista vanhemmat maksavat hoidon kuukausittaisissa maksuissaan. Esi- ja perusopetuksen oppilaat ovat oikeutettuja kunnan tarjoamaan maksuttomaan kouluateriaan koulupäivinä. Lukiolaiset ja ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat ovat oikeutettuja ateriaan vähintään niinä päivinä, joina opetus tapahtuu koulussa.

Päiväkoti- ja kouluruokailun järjestämisessä otetaan huomioon pienten lasten, koululaisten ja opiskelijoiden allergiat ja muut sairaudet, eettiset valinnat ja uskonnon erityispiirteet.

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161503
Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Liittyvät palvelut

Ilmoitus terveyshaittaepäilystä

Katso tiedot

Yksilöllistetty oppimäärä

Katso tiedot

Yksityinen perhepäivähoito

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut