Ruokapalvelut

Vieremän kunnan ruokapalvelut vastaa varhaiskasvatuksen ja oppilaiden ruokailuista. Vieremällä tarjottava kouluruoka on pääsääntöisesti kotimaisista raaka-aineksista valmistettua suomalaista perusruokaa. Ruokalistoja ja ruokalajeja sekä aterioiden osia vaihdellaan ja uudistetaan oppilaiden makutottumuksia vastaaviksi. Raaka-aineita pyritään hankkimaan lähiruokaperiaatteella. Ruokapalvelut tuottavat palveluita varhaiskasvatuksen ja oppilasruokailun tarpeisiin, erityisruokavaliot huomioiden.

Ruokapalvelut tuottavat palveluita varhaiskasvatuksen ja oppilasruokailun tarpeisiin. Varhaiskasvatuksen hoitomaksun aterioihin kuuluvat aamupala, lounas, välipala, päivällinen ja iltapala. Oppilasruokailuun kuuluu koululounas. 0-2 luokkalaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuihin sisältyvät aamiainen ja välipala. Lisäksi tarjotaan maksullista välipalaa esi- ja perusopetuksen oppilaille sekä lukiolaisille.

Kouluterveydenhoitaja täyttää erityisruokavaliokaavakkeen oppilaan kouluuntulotarkastuksen yhteydessä. Huoltajilla on ilmoitusvastuu kouluterveydenhuoltoon ruokavalioon tehtävistä muutoksista, myös erityisruokavalion loppumisesta.

Kouluruokailu on maksutonta. Varhaiskasvatuspalvelut ovat maksullisia.

Esi- ja perusopetuksen oppilaiden sekä lukiolaisten maksullisia välipalalippuja lunastetaan koulujen keittiöistä pankin maksutositetta vastaan. Yhden lipun hinta on 0,80€ ja liput myydään 10 kappaleen nipuissa, jolloin hinta on 8€. Nippuja voi ostaa useita samalla kertaa.

Maksuohjeet:

Saaja: Vieremän kunta

Tili: FI91 5068 0620 2337 24 (Osuuspankki)

Viesti: Välipalaliput

Summa: vähintään 8€

Puhelinasiointi

Ruokapalvelupäällikkö

Ruokapalveluista vastaa ruokapalvelupäällikkö.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 5949016

Palvelupaikat

Eteläinen koulu

Eteläinen koulu on avoin, yritteliäs ja yhteistyötä arvostava maaseutukoulu Vieremän eteläosassa.

Koulutie 37, 74200 VIEREMÄ

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Itäinen koulu

Itäinen koulu on yksi Vieremän kyläkouluista ja sijaitsee Pyöree-Niemisen kylällä.

Kaarakkalantie 832, 74270 KAUPPILANMÄKI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Keskuskeittiö

Keskuskeittiö sijaitsee Kirkonkylän koulun yhteydessä.

Petterintie 12, 74200 VIEREMÄ

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Kirkonkylän koulu

Vieremän keskustassa sijaitsevassa koulussa annetaan opetusta vuosiluokille 0-9 sekä pienluokalle. Samoissa tiloissa toimii myös lukio.

Petterintie 12, 74200 VIEREMÄ

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Pohjoinen koulu

Vieremän Salahmilla toimii kyläkouluna Pohjoinen koulu.

Kiuruvedentie 59, 74230 SALAHMI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Päiväkoti Nuppula

Viihtyisässä, Vieremän keskustassa rauhallisella paikalla sijaitsevassa päiväkoti Nuppulassa on kolme lapsiryhmää joista yksi on vuorohoitoryhmä.

Härköniementie 16, 74200 VIEREMÄ

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Päiväkotiryhmä Muksula

Päiväkotiryhmä Muksula toimii Yrjöläntiellä paritalossa.

Yrjöläntie 10 B, 74200 VIEREMÄ

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Päiväkotiryhmä Vekkula

Päiväkotiryhmä Vekkula toimii Salahmilla Pohjoisella koululla olevassa huoneistossa.

Kiuruvedentie 59, 74230 SALAHMI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Niin osa-aikaisessa kuin kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat oikeutettuja ruokailuun ja tarvittaviin välipaloihin, joista vanhemmat maksavat hoidon kuukausittaisissa maksuissaan. Esi- ja perusopetuksen oppilaat ovat oikeutettuja kunnan tarjoamaan maksuttomaan kouluateriaan koulupäivinä. Lukiolaiset ja ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat ovat oikeutettuja ateriaan vähintään niinä päivinä, joina opetus tapahtuu koulussa.

Päiväkoti- ja kouluruokailun järjestämisessä otetaan huomioon pienten lasten, koululaisten ja opiskelijoiden allergiat ja muut sairaudet, eettiset valinnat ja uskonnon erityispiirteet.

Lukiolaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180714?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=lukiolaki
Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161503
Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Liittyvät palvelut

Ilmoitus terveyshaittaepäilystä

Katso tiedot

Varhaiskasvatus

Katso tiedot

Tilapäinen varhaiskasvatus

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut