Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä.

Rakennushankkeeelle, joka sijoittuu asema-kaavan ulkopuolelle, voidaan tarvita ennen rakennusluvan myöntämistä suunnittelutarvikeratkaisu. Suunnittelutarvikeratkaisussa selvitetään rakennusluvan myöntämisen edellytykset.

Suunnittelutarvikeratkaisun lisäksi hanke saattaa tarvita myös poikkeusluvan mm. siitä syystä, että hanke poikkeaa voimassa olevasta yleiskaavasta tai jos alueella on rakennuskielto.

Lisätietoa suunnittelutarvikeratkaisun tai poikkeamispäätöksen hakemisesta saat kunnan teknisestä toimistosta.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Suunnittelutarveratkaisu 450 euroa / hakemus

Poikkeamispäätös 450 euroa / hakemus

Puhelinasiointi

Tekninen johtaja

Tekninen johtaja antaa tietoja ja ohjeistusta teknisen toimen palveluihin liittyvistä asioista ja käytännöistä.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 0370112

Lomakkeet

Purkujäteselvitys

Purkujäteselvityksessä tulee antaa selvitys rakennus - ja purkujätteen laadusta, lajittelusta, uudelleenkäytöstä ja käsittelystä.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Rakennuslupahakemus

Rakennuksen rakentamiseen on haettava rakennuslupa rakennusvalvonnasta. Myös muutos - ja korjaustöihin on haettava lupaa.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

Rakennustoimisto

Vieremän kunnan rakennuslupa-asioita voit hoitaa rakennustoimistossa.

Myllyjärventie 1, 74200 VIEREMÄ

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 15:00
Ke - To: 08:00 - 15:00
Pe: 08:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Tekninen toimisto

Vieremän kunnan tekninen toimisto palvelee sinua mm. tie - ja rakennusasioissa.

Myllyjärventie 1, 74200 VIEREMÄ

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 15:00
Ke - To: 08:00 - 15:00
Pe: 08:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä ennen rakennuslupaa.

Rakentajalla on oltava voimassa oleva suunnittelutarveratkaisu, jos hän hakee rakennuslupaa suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarveratkaisua on haettava kunnan määräämältä viranomaiselta ennen rakennusluvan hakemista.

Kunta selvittää, onko alue suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarvealue on sellainen kunnan asemakaavoituksen ulkopuolinen alue, jonka suhteen voi olla tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärien rakentamiseen.

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana.

Jos rakentaja haluaa poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, hän tarvitsee poikkeamispäätöksen ennen rakennuslupaa. Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen.

Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy. Poikkeamisesta ei saa aiheutua haittaa esimerkiksi alueen muulle käytölle tai luonnolle.

Poikkeamispäätös on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta.

Maankäyttö- ja rakennuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

Liittyvät palvelut

Maisematyölupa

Katso tiedot

Ilmoitus elintarviketoiminnasta

Katso tiedot

Ilmoitus terveyshaittaepäilystä

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut