Taiteen perusopetus

Vieremällä taiteen perusopetusta on tarjolla kunnan järjestämänä Kansalaisopistossa. Kansalaisopisto tarjoaa vuosittain kursseja aina liikunnasta kielen opetukseen. Tarkemmat lukukauden tarjonnat ilmoitetaan syksyittäin kunnan nettisivuilla ja opinto-ohjelmassa.

Lähiseudulla opetusta tarjoaa myös Ylä-Savon musiikkiopisto.

Kansalaisopiston lukuvuosi alkaa vuosittain syksyllä ja loppuu keväällä. Syksyisin Vieremän kansalaisopisto tiedottaa vuoden aikana järjestettävistä kursseista kunnan nettisivuilla, somessa kuin kuntalaisille jaettavassa kansalaisopiston lukukausiesitteessä. Ilmoittautumiset tapahtuvat verkossa. Lisätietoja antaa Kansalaisopiston rehtori.

Oppilailta voidaan periä opetuksesta kohtuullisia maksuja.

Puhelinasiointi

Kansalaisopiston rehtori

Vieremän kansalaisopiston toiminnasta vastaa kansalaisopiston rehtori.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 5949143

Lomakkeet

Kulttuuripalvelun tarjouslomake

Kulttuuripalvelujen tarjouslomakkeella voit tarjota ohjelmapalveluja Vieremän kulttuuritoimen ostettavaksi.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

Vieremän vapaa-aikatoimisto

Vapaa-aikatoimisto tarjoaa kansalaisopiston opintomahdollisuudet sekä kulttuuri- nuoriso- ja liikuntapalveluiden laajan kirjon.

Petterintie 12, 74200 VIEREMÄ

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 15:00
Ke - To: 08:00 - 15:00
Pe: 08:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Taiteen perusopetus on tarkoitettu ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Se on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää opetusta, jota järjestetään taideoppilaitoksissa sekä kansalaisopistoissa.

Taiteen perusopetuksessa opiskelija saa valmiuksia ilmaista itseään taiteen keinoin. Hän voi halutessaan hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Opetusta voivat järjestää kunnat, kuntayhtymät, yhdistykset, säätiöt ja valtion oppilaitokset. Opetus perustuu valtakunnalliseen yleisen ja laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin.

Laki taiteen perusopetuksesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980633

Liittyvät palvelut

Kansalaisopisto

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut