Kaavoituskatsaus

Kunnan tulee vuosittain laatia katsaus kunnassa ja maakunnassa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet.

Lisätietoja rakennustarkastaja Petri Komulainen, puh. 0400 371 166, petri.komulainen@vierema.fi
tai tekninen johtaja Mikko Kajanus, puh. 0400 370 112, mikko.kajanus@vierema.fi