Etusivu / Palvelut / Tekniset palvelut / Kaavoitus / Vireillä olevat / Hällämön ranta-asemakaavamuutos

Kunnanhallitus on kokouksessaan 10.12.2018 § 271 päättänyt asettaa Hällämön ranta-asemakaavaehdotuksen nähtäville.
Kaavaehdotus on nähtävillä ajalla 19.12.2018 - 18.1.2019 kunnanvirastolla, teknisessä toimistossa, osoite Myllyjärventie 1, 74200 Vieremä. Muistutukset on tehtävä kirjallisesti ennen nähtävänäoloajan päättymistä os. Vieremän kunnanhallitus, Myllyjärventie 1, 74200 Vieremä
Muutos koskee kiinteistöjä 925-410-1-71, 925-410-1-72 ja 925-410-1-73 (entinen 925-410-1-31).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 19.12.2016 § 60 ranta-asemakaavamuutostyön aloittamisen liitekartassa merkityllä alueella ja koskee kiinteistöä Hällämönhelmi, kiinteistötunnus 925-410-1-31.
Tarkoituksena on muodostaa tilasta kolme erillistä rakennuspaikkaa.
Alueella on voimassa Hällämön rantakaava, vahvistettu 30.6.1989.

Kaavoitustyön laatija Pirjo Pykäläinen, arkkitehti, SAFA
puh. 040 588 9042
piapykalainen@gmail.com


Lisätietoja tekninen johtaja Mikko Kajanus, puh. 0400-370 112
mikko.kajanus@vierema.fi
 
tai rakennustarkastaja Petri Komulainen, 0400-371 166
petri.komulainen@vierema.fi