Etusivu / Palvelut / Tekniset palvelut / Kaavoitus / Vireillä olevat / Kirkonmäen alueen asemakaavamuutos

Kunnanhallitus on päättänyt käynnistää asemakaavan muutostyön Kirkonmäen alueella 27.5.2019 § 115.

Vieremän seurakunta on jättänyt kunnalle kaavoituspyynnön omistamalleen SOTKUNLAMPI-tilalle.
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muodostaa asumiseen soveltuvia rakennuspaikkoja. Osa rakennuspaikoista rajoittuisi Sotkun lampeen.

Asemakaavassa Kirkkotien pohjoispuoli on EM-1 aluetta (avoimena säilytettävää maisemanhoitoaluetta) sekä lähivirkistysaluetta (VL-1). Asemakaavoitusta ohjaavassa osayleiskaavassa alue on kuitenkin varattu asumiseen tarkoitetuksi alueeksi.

Kaavamuutosprosessin yhteydessä voidaan ratkaista myös Malilantien ja Petterintien välisen kevyen liikenteen väylän sekä alueella tarvittavien latu- ym. ulkoilureittien sijoituspaikat. Kevyen liikenteen väylän suunnitteluun ja sen tarvitsemaan kaavoitukseen on varauduttu teknisen toimen vuoden 2019 investointiohjelmassa.