Etusivu / Palvelut / Tekniset palvelut / Kaavoitus / Vireillä olevat / Mäntykankaan alueen asemakaavamuutokset

Valtuusto on kokouksessaan 13.2.2017 § 8 hyväksynyt Mäntykankaan asemakaavamuutosten toteuttamisen.

Mäntykankaan asemakaavan muutos on hyväksytty valtuustossa 14.9.2015.
Asemakaavamuutoksen jälkeen käynnistettiin maanmittauslaitoksen suorittama katualueiden lunastustoimitus, jonka yhteydessä on tullut esille kaksi pientä asemakaavamuutostarvetta.

Sammalpolun asemakaavamuutos:
Valtuusto on 19.12.2.016 päättänyt myydä Seppo Toppiselle lisämaata osoitteessa Sammalpolku 5 sijaitsevaan tonttiin. Lisämaan kautta tontille jär-jestetään ajoneuvoliittymä. Asemakaavamuutoksessa korjataan tontin (sammalpolku 5) koko, ja muutetaan Sammalpolun katualuerajausta.

Heinäpolun asemakaavamuutos:  
Nykyinen kaavatilanne heikentää merkittävästi Heinäpolku  1:n rakenta-mismahdollisuuksia. Kaavamuutoksessa Heinäpolku 1:n kohdalle kaavoitet-tu kääntöpaikka siirretään kohdalle, jossa kääntöpaikka nykyisinkin sijaitsee. Kaavamuutos vaikuttaa tilaan Heinäpolku 1 (925-418-9-83) ja tilaan Malila (925-418-9-105).

Kaavaehdotus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään julkisesti nähtävillä 6.6.-6.7.2018. Mielipiteet asemakaavamuutoksesta tehtävä kirjallisesti ennen nähtävänä oloajan päättymistä, osoite: Vieremän kunta,  Myllyjärventie 1, 74200 Vieremä.

Lisätietoja tekninen johtaja Mikko Kajanus, puh. 0400-370 112
mikko.kajanus@vierema.fi

tai rakennustarkastaja Petri Komulainen, 0400-371 166
petri.komulainen@vierema.fi