Vieremän kunnan teknisessä toimistossa pidetään julkisesti nähtävillä ajalla 10.5. – 9.6.2017 ehdotus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sotkun alueen asemakaavamuutoksesta.
 
Mielipiteet asemakaavamuutoksesta tehtävä kirjallisesti ennen nähtävänä oloajan päättymistä, osoite: Vieremän kunta, Myllyjärventie 1, 74200 Vieremä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Valtuusto on kokouksessaan 13.2.2017 § 7 hyväksynyt Sotkun alueen asemakaavamuutoksen toteuttamisen.

Sotkun alueelle on suunniteltu uutta, Petterintien varteen toteutettavaa rivitalokohdetta.
Nykyisessä asemakaavassa alue on merkitty osin AL-1 alueeksi (asuntojen ja liiketilojen alue) ja osin AP-1 alueeksi (pientalojen korttelialue).

                                           Asemakaavamuutoksen on tarkoitus sisältää:

                                           Asemakaava-alueen ajantasaisuuden arvioinnin

                                           Kiinteistö Salstila 925-418-4-104 muutetaan AR-alueeksi

                                           Kiinteistö Varjokulma 925-418-4-331 muutetaan AR-alueeksi

                                           Kiinteistö Varjorinne 925-418-4-63 muutetaan AR-alueeksi

                                           Vanhan päiväkodin tontti muutetaan AP-1 tontiksi.

                                           Katualuerajojen tarkistaminen

                                           Viheralueen ja kevyen liikenteen väylän linjauksen tarkistus

 

Lisätietoja tekninen johtaja Mikko Kajanus, puh. 0400-370 112
mikko.kajanus@vierema.fi
 
tai rakennustarkastaja Petri Komulainen, 0400-371 166
petri.komulainen@vierema.fi