Etusivu / Palvelut / Tekniset palvelut / Liikenneväylät

Liikenneväylät

Asemakaavatiet
12,3 km, joista päällystettyjä 3,0 km

Haja-asutusalueen tiestö

Yleiset tiet

  • Valtatiet 0,9 km
  • Kantatiet 42,8 km
  • Seututiet 6,5 km
  • Yhdystiet (muut maantiet) 100,0 km
  • Yhdystiet (paikallistiet) 139,6 km

Yksityistiet
324,0 km, joista kunnan avustusta saavia 237,0 km

Vieremän kunnassa yksityistieasioiden hoidosta vastaa teknisen lautakunnan alaisena 3 jäseninen tiejaosto.

Tiekuntiin suuntautuvasta asiantuntija-avusta ja asioinnista vastaa
Tekninen johtaja
puh. 0400 370112

Osoitejärjestelmät
Haja-asutusalueen osoitejärjestelmän piiriin kuuluu yhteensä 1180 kiinteistöä, jotka ovat pääosin pysyvästi asuttuja talouksia, sekä asemakaava-alueen osoitejärjestelmään 405 kiinteistöä. Loma-asunnoille osoite annetaan pyydettäessä.

Osoitejärjestelmien ylläpidosta vastaa kunnan tekninen toimisto.
Uusien osoitteiden antamiseen sekä muihin osoitejärjestelmää koskeviin tiedusteluin vastaa rakennustarkastaja,
puh. 0400 371 166.

Kunnanviraston neuvonnassa sekä teknisessä toimistossa on myytävänä haja-asutusalueen osoitekarttoja, hintaan 12 €/kpl, sis. alv 24 %