YKSITYISTIEAVUSTUKSET HAETTAVANA

 Yksityistieavustushakemukset vuodelle 2022 on toimitettava tekniseen toimistoon (Myllyjärventie 1, 74200 VIEREMÄ) 16.5.2022mennessä. Paperisia hakemuslomakkeita voi hakea kunnantalolta. Hakemuksen voi myös täyttää ja jättää sähköisessä muodossa tai tulostaa tämän sivun alalaidassa olevan lomakkeen ja palauttaa sen tekniseen toimistoon. Hakemuslomakkeita ei tiekunnille postiteta.

Linkit tulostettavalle lomakkeelle sekä sähköiselle hakulomakkeelle löytyvät tämän sivun alalaidasta.

 Avustusta jaetaan valtuuston hyväksymän määrärahan rajoissa sellaisen yksityistien kunnossapitoon ja parantamiseen, joka täyttää kunnan määrittämät avustusehdot. Lisäksi edellytetään, että avustettavaa yksityistietä koskevat tiedot ovat yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä

 Perusparannushankkeisiin on haettava avustusta vapaamuotoisella hakemuksella 30.5.2022 mennessä ja ne myönnetään saapumisjärjestyksessä. Perusparannushankkeisiin luetaan kuuluvaksi yli 3 000 € kuuluvat hankkeet.

 Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

 Lisätietoja saa tiejaoston sihteeri Mikko Kajanukselta (puh 0400 370 112).

 Avustushakemus 2022_tiekunnat.pdf

Yksityistien kunnossapitoavustushakemus

Hakemus yksityisteiden kunnossapitoon

Kaikki tiedot
Siirry asioimaan