Etusivu / Palvelut / Tekniset palvelut / Palo- ja pelastustoimi

Palo- ja pelastustoimi

Pohjois-Savon Pelastuslaitos
Vieremän paloasema
Teollisuustie 7
74200 Vieremä
Puh. 017-187 400
telefax. 017-187 402
paloasema päivystäjä (24 h) 044 7187 403
www.pspelastuslaitos.fi
 

Kiireettömiä neuvonta- ja ilmoitusasioita käsittelemme vain virka aikana.

Hätätilanteessa soita hätänumeroon 112.


Henkilöstö

Palomestari Kyösti Mähönen
Puhelin 044 7187 400
kyosti.mahonen@kuopio.fi

Ylipalomies Veikko Antikainen
Puh. 044 7187 401
veikko.antikainen@kuopio.fi

 

Pohjois-Savon pelastuslaitos

Volttikatu 1 A
70150 Kuopio
Pelastusjohtaja Jukka Koponen
(017) 188 101
044 7188 101
  • Pohjois-Savon pelastuslaitos aloitti toimintansa 1.1.2004. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen alue on jaettu kolmeen toiminta-alueeseen:
    Iisalmi, Varkaus ja Kuopio.
  • Vieremän kunta kuuluu Pohjois-Savon pelastuslaitoksen alueeseen ja Iisalmen toiminta- alueeseen.

 

Toiminta-ajatus

  • Väestön, omaisuuden, ympäristön ja kulttuuriperinnön suojaaminen sekä pelastaminen onnettomuuksien ja tuhojen vaikutuksilta, sekä niistä aiheutuneiden vahinkojen rajoittaminen ja seurausten lievittäminen kunnassa hyväksytyn pelastustoimen palvelutason mukaisesti. Toiminnan painopisteenä on ennaltaehkäisevä suojelutyö ja vapaaehtoisen henkilöstön koulutus nykyisiä ammattitaitovaatimuksia vastaavaksi.
  • Öljyntorjunnalla estetään ympäristövahingot ja väestönsuojelulla lisätään kuntalaisten yleistä turvallisuutta.
  • Palvelutasossa on määritelty kunnan riskit ja mitoitettu palo- ja pelastustoimen henkilöstö, kalusto ja toimintavalmius sekä kunnan palotarkastus ja nuohous.
  • Pelastusviranomaisena toimivat palomestari Kyösti Mähönen ja palomies Veikko Antikainen.

Vieremän paloaseman sammutus- ja pelastustoiminta perustuu toimenpidepalkkaisiin sammutusmiehiin.


Nuohous Vieremällä

Jarno Kovanen
Puh. 040 744 3527

- Kattoturvatuotteet sekä asennukset

- Ilmanvaihdon puhdistukset ja säädöt

Nuohouspalvelujen järjestämistä koskeva pelastuslain muutos on tullut voimaan 1.1.2019.
Vuoden 2019 alusta koko maassa on siirrytty yhdenmukaisesti nuohouspalvelujen vapaaseen tarjontaan.
Nuohouspalveluja saa tarjota vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö.

Rakennuksen omistajan tai haltijan tulee itse aktiivisesti tilata nuohous kiinteistölleen, huolehtia säännöllisestä nuohouksen suorittamisesta ja siitä, että nuohouksen suorittajalla on nuohoojan ammattitutkinto.

Pohjois-Savossa entiset piirinuohoojat ja heidän työtekijänsä tarjoavat nuohouspalveluja entiseen tapaan, mutta hinnoittelevat jatkossa palvelunsa itse. Lisäksi maakunnan alueelle voi tulla muista maakunnista uusia yrittäjiä ja nuohouspalvelujen tarjoajia. Nuohoojat markkinoivat palvelujaan itsenäisesti toiminta-alueensa asukkaille.