Rakennusvalvonta- ja lupa-asiat

Vieremän kunnassa rakennuslupa-asioita käsittelevänä viranomaisena toimii tekninen lautakunta. Tekninen lautakunta ohjaa ja valvoo rakentamista siten, että rakentamisessa noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslakia, maankäyttö- ja rakennusasetusta sekä vahvistettuja kaavoja ja rakennusjärjestystä. 

Tekninen lautakunta päättää rakennusluvan myöntämisestä kun rakennettava tai peruskorjattava kerrosala ylittää 1 000 m².

Rakennustarkastaja päättää mm. rakennusluvan (alle 1 000m²), toimenpideluvan, purkamisluvan ja maisematyöluvan ratkaisemisesta. Rakennustarkastajan tehtäviin kuuluu myös rakentamis- ja purkamisilmoitukset ja työnjohtajien hyväksyminen.

Rakennustarkastaja Petri Komulainen
puh.  0400 371 166
petri.komulainen@vierema.fi

Tavattavissa toimistoaikana
Maanantaisin klo 8.00 - 14.00 tai arki pyhän sattuessa seuraavana työpäivänä klo 8.00 - 14.00.

Lupa-asioihin liittyvää neuvontaa ja asiakaspalvelua teknisessä toimistossa hoitaa toimiston aukioloaikoina

toimistosihteeri Tiina Toitturi
puh. 0400 370 093
tiina.toitturi@vierema.fi

Rakennusvalvonnan tiedotteet