Rakennusvalvonnan tiedotteet

Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista (20.3.2015/300) on tullut voimaan 1.4.2015.

Lain tavoitteena on parantaa laajarunkoisten rakennusten rakenteellista turvallisuutta ja rakennusten käytönaikaista turvallisuutta. Omistajilla on lain mukaan velvollisuus huolehtia, että rakennusten laajarunkoisen osan rakenteellinen turvallisuus on arvioitu asiantuntijan toimesta.

Turvallisuus tulee arvioida:

• Neljän vuoden kuluessa lain voimaantulosta eli 1.4.2019 mennessä, kun rakennesuunnittelusta, rakentamisesta ja rungon toimituksesta ovat vastanneet toisistaan riippumattomat tahot

• Kahden vuoden kuluessa lain voimaantulosta eli 1.4.2017 mennessä, kun suunnittelusta ja/tai rakentamisesta ovat vastanneet toisistaan riippuvaiset tahot tai on vastannut runkotoimittajasta riippuvainen taho

• Päivitetty käyttö- ja huolto-ohje on laadittava vuoden kuluessa arvioinnista.

Kunnan rakennusvalvonta ei valvo lain toteutumista tai muistuta erikseen lain asettamista velvollisuuksista, mutta voi vaatia arviointitodistusta sekä ajantasaista käyttö- ja huolto-ohjetta.

Rakennusten omistajan tulee lisäksi perehtyä lakiin, joka löytyy mm. osoitteesta www.finlex.fi (300/2015)