Rakennusvalvontamaksut

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muiden viranomaistehtävien suorittamisesta peritään kunnanvaltuuston vahvistama valvonta- ja tarkastusmaksu.

Esimerkki
Rakennuksen rakentaminen ja rakennuksen laajentaminen rakennusta kohti 180 € lisäksi rakennuksen/laajennuksen kokonaisalan mukaan 2,50 €/m².

Rakenteiltaan ja varusteiltaan yksinkertaisen rakennuksen tai rakennelman rakentaminen 150 € lisäksi rakennuksen / rakennelman kokonaisalan mukaan 1,80 €/m².

Loma-asunnon muuttaminen pysyvään asumiseen rakennusta kohti 150 € ja lisäksi rakennuksen muutettavan osan kokonaisalan mukaan 1,80 €/m².

Kunnan poikkeamispäätös, 450 €/hakemus.

Talousrakennus tai vastaava pienehkö rakennus tai 120 € rakennelma.

Muista luvan- ja ilmoituksenvaraisten toimenpiteiden, purkamiseen liittyvän valvonnan, sekä muiden lupien, katselmusten ja lausuntojen taksoista saa lisätietoja rakennusvalvontaviranomaisilta.