Suunnittelutarvikeratkaisu ja poikkeamispäätös

Asemakaava-alueen ulkopuolelle rakennettaessa tarvitaan usein ennen rakennusluvan hakemista erillinen suunnittelutarveratkaisu ja kaavoittamattomalle ranta-alueelle rakennettaessa poikkeamispäätös.

Asemakaava-alueella poikkeamispäätös tarvitaan mm. poikkeamiseen asemakaavasta.

Hakemukseen tarvitaan seuraavat asiakirjat:

- Hakemuslomake, lomakkeita rakennusvalvontatoimistosta
- Selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta Karttaote rakennuspaikasta
- Asemapiirros
- Naapureiden kuulemiset/suostumukset

Hakemus kirjataan ja tarkastetaan rakennusvalvontatoimistossa. Tekninen lautakunta antaa lausunnon asiasta, jonka jälkeen asiasta tekee päätöksen kunnanhallitus.
Valitusaika päätöksestä on 30 vuorokautta.