Liittymismaksu                

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liittymismaksut sisältää arvonlisäveroa 24 %.

Liittymismaksun määräytyminen

Vesihuoltolaitoksen liittymismaksuehdotus määräytyy kiinteistön laajuuden  perusteella eli rakennuksen kerrosala-m², joka yleensä on rakennusluvassa määritelty kerrosala.

 

Kerrosala

Talousvesi

Jätevesi   


 Talous- ja jätevesi yht.

   0 - 100

742,76

1 392,52

2 135,28

101 - 250

1 206,52

2 228,28

3 434,80

251 - 500

1 903,40

3 577,40

5 480,80

        >500

2 321,28

 4 364,80

6 686,08

 

Liittymismaksua määrättäessä laitos voi ottaa huomioon myös kiinteistöön rakennettavan paineenkorotuksen ja kiinteistökohtaisen jätevesipumppaamon rakentamiskustannuksia.

Mikäli esitetyllä tavoin määrätty liittymismaksu muodostuu erityisestä syystä kohtuuttoman pieneksi tai suureksi, määrätään se kiinteistölle vedenhankinnasta ja jakelusta koituvan hyödyn perusteella.

Lisäliittymismaksu

Laitos perii lisäliittymismaksun, kun kiinteistön liittymismaksun perusteena olevat olosuhteet muuttuvat liittymismaksun määräämisen jälkeen. Lisäliittymismaksua peritään, kun määräytymisperusteen muutos on vähintään 10 %. Alle 500 m² kiinteistöjen osalta lisäliittymismaksua peritään, kun kerrosala kasvaa niin, että kiinteistö siirtyy ylempään maksuluokkaan.

Perittävät maksut

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolisten kiinteistöjen liittymismaksuun myönnetään 5 %:n suuruinen alennus kutakin alkavaa 100 metriä kohden talojohdon pituuden ylitettyjä 100 metriä. Alennus voi olla enintää 50 %

Mikäli karjasuojan liittymismaksu muodostuu kerrosalaperusteisena kohtuuttoman suureksi, voidaan liittymismaksu määrätä nautayksikkömäärän perusteella. Tällöin 1 nautayksikkö vastaa 25 kerrosneliömetriä (1 nautayksikkö vastaa yhtä parsipaikkaa tai karsinan 5 m²:ä).

Käyttömaksu

Vesihuoltolaitoksen perusmaksu määräytyy kiinteistön rakennusluvan mukaisen kerrosalan perusteella. Perusmaksu peritään kaikilta liitetyiltä kiinteistöiltä, ja se on seuraavan taulukon mukainen:

Perusmaksut 1.11.2018 alkaen                             

 

Kerrosala

Talousvesi

Jätevesi

YHTEENSÄ

€ / v /
alv 24 %

€ / v /
alv 24%

€ / v /
alv 24 %

       0 - 100

62,48

116,03

178,51

   101 - 250

89,95

167,05

257,0

   251 - 500

132,65

246,35

379,00

   501 - 1000

267,35

496,51

763,86

1001 - 2000

533,13

990,10

1523,23

2001 - 5000

854,02

1586,05

2440,07

5001 - 10 000

1282,04

2380,92

3662,96

10 001 -20 000

 1869,84  3472,56  5342,40

20 001 - 30 000

 2058,00  3822,00  5880,00

30 001 - 70 000

 2226,00  4134,01  6360,01

 
Veden osuus 35 %, Jäteveden osuus 65 %

Mittarimaksu / vuosi 72,00 €/alv 0 %

Korotettu perusmaksu

Jos asiakas johtaa hulevetensä jätevesiviemäriin, vaikka alueella on järjestetty erillisviemäröinti, laitos perii korotettua perusmaksua. Korotuksen suuruus on 50 %.

Vesiosuuskuntien / vesiyhtiöiden perusmaksu määräytyy niihin liitettyjen kiinteistöjen yhteenlasketuista kerrosalojen neliömetrien summasta.

KULUTUSMAKSUT 1.1.2023 alkaen 

 
Vesi    Kulutusmaksu alv 0% Kulutusmaksu alv 24 %
   €/m3 €/m3

 Vesi

 1,54

 1,91
 Jätevesi 3,11 3,86

 

 

Poikkeustapauksessa laitos voi periä käyttömaksun käytetyn veden tai poisjohdetun jäteveden arvioidun määrän perusteella.