Ympäristönsuojelu

Vieremän ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunta.  Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluvat muun muassa:
  • vesiensuojelu 
  • jätevalvonta
  • ilmanlaatu
  • meluntorjunta
  • maa-ainesten ottaminen
  • ympäristölupiin ja ilmoituksiin liittyvät tehtävät
  •