Jätehuolto

Kaikkien asuinkiinteistöjen ja loma-asuntojen on liityttävä järjestettyyn jätteenkuljetukseen niin taajama- kuin haja-asutusalueillakin. Järjestetty jätteenkuljetus koskee hyötykäyttökelvotonta yhdyskuntajätettä. Hyötykäyttökelpoiset jätteet viedään itse niille varattuihin keräyspisteisiin. Vieremällä jokainen kiinteistö saa itse kilpailuttaa oman jätteenkuljetusfirmansa.

Jokainen asuin - ja vapaa-ajan kiinteistön on jätelain velvoittamina liityttävä jätehuoltoon. Jos samalla kiinteistöllä sijaitsee monta eri asuin- tai vapaa-ajan rakennusta, on niistä jokaisen oltava jätehuollon piirissä.

Liittyminen hoidetaan kiinteistökohtaisella jäteastialla tai lähikiinteistöjen yhteisellä jäteastialla, kimpalla. Jätehuoltoon liittymisestä sovitaan halutun jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Kaikki muutokset jätehuollon järjestämiseen liittyen tulee hoitaa jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Ylä-Savon jätehuoltolautakunta seuraa kiinteistöjen liittymistä jätehuoltoon.

Palvelu on maksullinen.

Palvelupaikat

Vieremän jäteasema

Vieremän alueen yleinen jäteasema kotitalouksille.

Ouluntie 1966, 74200 VIEREMÄ

Aukioloajat

Ma: 13:00 - 18:00
To: 09:00 - 14:00

Kaikki tiedot

Jokainen, joka tuottaa jätettä, on jätelain mukaan velvollinen huolehtimaan jätteistään asianmukaisesti. Mahdollisimman suuri osa jätteestä tulee lain mukaan lajitella ja kierrättää tai käyttää muuten hyödyksi.

Asumisessa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestämisestä vastaa kunta. Osan jätteistä asukkaat voivat viedä kiinteistön omiin jäteastioihin, ja osa jätteistä tulee viedä alueelliseen keräys- tai vastaanottopaikkaan. Kunnan on järjestettävä myös vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely.

Eräiden jätteiden, kuten sähkö- ja elektroniikkaromun, akkujen ja paristojen, pakkausjätteiden, paperijätteiden ja ajoneuvojen renkaiden alueellisesta vastaanotosta vastaavat niiden valmistajat ja maahantuojat, joiden järjestämiin vastaanottopaikkoihin jätteitä voi toimittaa.

Jätelaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110646

Liittyvät palvelut

Jätteenkuljetus

Vieremällä jätteenkuljetus on ns. kiinteistön haltijan kilpailuttama jätteenkuljetus.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut

YHTEYSTIEDOT

Ylä-Savon Jätehuolto Oy
Kierrätyskatu 15
74140 IISALMI
www.ylasavonjatehuolto.fi

Toimitusjohtaja  
Risto Kauhanen
puh. 040 526 3014
risto.kauhanen@ylasavonjatehuolto.fi

Neuvoja-tiedottaja 
Mika Jauhiainen
puh. 040 527 3014
mika.jauhiainen@ylasavonjatehuolto.fi


Ylä-Savon Jätekeskus
ma - pe klo 7.30 - 17.30
puh. (017) 743 379

YLÄ-SAVON JÄTEKESKUKSEN JA YLÄ-SAVON JÄTEHUOLTO OY:N JÄTEASEMIEN POIKKEUKSELLISIA AUKIOLOAIKOJA KEVÄÄLLÄ-KESÄLLÄ 2020
Ylä-Savon jätekeskus ja jäteasemat ovat kiinni arkipyhinä. Touko-elokuussa jätekeskus ja -asemat ovat avoinna normaalien aukioloaikojen lisäksi myös joinakin lauantai päivinä. HUOM! Korona-epidemia voi aiheuttaa muutoksia aukioloaikoihin! Tarkista aukioloajat ja ilmoitukset yhtiön nettisivuilta osoitteista:
• Ylä-Savon jätekeskus: https://www.ylasavonjatehuolto.fi/palvelut/yla-savon-jatekeskus.html
• Jäteasemat: https://www.ylasavonjatehuolto.fi/palvelut/jateasemat.html
• Uutiset: https://www.ylasavonjatehuolto.fi
Lähtökohtaisesti, siirrä jätekeskuksella tai -asemalla asiointia poikkeusolojen päättymisen jälkeiseen ajankohtaan. Jos asiointi jätekeskuksella tai -asemalla on välttämätöntä, tarkista vastaanottoajat vielä ennen kuorman tuontia edellä mainituilta nettisivuilta tai p. 040 527 3014.
Edellä mainituilla nettisivuilla on myös ohjeet jätekeskuksella ja -asemilla asiointiin korona-epidemian ajalle.

 
Kiinteistön jätehuollon järjestäminen