Vieremän kunnan alueella astui 1.2.2016 voimaan uudet jätehuoltomääräykset. Nämä määräykset on annettu tiukentuvien säännösten mukaisesti, jotka mm. rajoittavat biojätteen sijoittamista kaatopaikoille.

Kaikkien asuinkiinteistöjen ja loma-asuntojen on liityttävä järjestettyyn jätteenkuljetukseen niin taajama- kuin haja-asutusalueillakin. Järjestetty jätteenkuljetus koskee hyötykäyttökelvotonta yhdyskuntajätettä.

Hyötykäyttökelpoiset jätteet viedään itse niille varattuihin keräyspisteisiin. Jätelakia on muutettu siten, että myönnetyt vapautukset järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymisestä ja kiinteistön jättämisestä järjestetyn jätteenkuljetuksen ulkopuolelle lakkaavat olemasta voimassa 1. päivästä tammikuuta 2006 lukien.

YHTEYSTIEDOT

Ylä-Savon Jätehuolto Oy
Kierrätyskatu 15
74140 IISALMI
www.ylasavonjatehuolto.fi


Toimitusjohtaja 
  Risto Kauhanen
puh. 040 526 3014
risto.kauhanen@ylasavonjatehuolto.fi

Neuvoja  Mika Jauhiainen
puh. 040 527 3014
mika.jauhiainen@ylasavonjatehuolto.fi

Ylä-Savon Jätekeskus
 
ma - pe klo 7.30 - 17.30

puh. (017) 743 379

 
Kiinteistön jätehuollon järjestäminen