Jätteenkuljetus

Vieremällä jätteenkuljetus on ns. kiinteistön haltijan kilpailuttama jätteenkuljetus eli kiinteistö / kiinteistön haltija tekee sopimuksen jäteastian tyhjennyksestä suoraan valitsemansa jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

Jätteenkuljetusyrityksien tiedot löytyvät linkistä: https://www.ylasavonjatehuolto.fi/media/liitetiedostot/tietopankki/oppaat_ja_esitteet/jatteenkuljetusyrittajat.pdf

Kaikkien asuinkiinteistöjen ja loma-asuntojen on liityttävä järjestettyyn jätteenkuljetukseen niin taajama- kuin haja-asutusalueillakin. Järjestetty jätteenkuljetus koskee hyötykäyttökelvotonta yhdyskuntajätettä. Hyötykäyttökelpoiset jätteet viedään itse niille varattuihin keräyspisteisiin.

Vieremällä jätteenkuljetus on ns. kiinteistön haltijan kilpailuttama jätteenkuljetus. Jokainen kiinteistö saa itse kilpailuttaa oman jätteenkuljetusfirman.

Palvelu on maksullinen.

Palvelupaikat

Vieremän jäteasema

Vieremän alueen yleinen jäteasema kotitalouksille.

Ouluntie 1966, 74200 VIEREMÄ

Aukioloajat

Ma: 13:00 - 18:00
To: 09:00 - 14:00

Kaikki tiedot

Kiinteistön haltijan on järjestettävä jätteiden vastaanottopaikka, josta jätteenkuljettajat voivat noutaa jätteen. Vastaanottopaikka eli jäteastia voi olla yhden tai useamman kiinteistön yhteinen (ns. kimppa). Omakotitalon sekajäteastia tyhjennetään tyypillisesti kahden viikon välein. Mikäli kiinteistöllä lajitellaan jätteitä kierrätykseen ja esim. kompostoidaan biojätteitä, voidaan tyhjennysväliä tarvittaessa harventaa jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Jätteenkuljetus voi olla joko kunnan järjestämä, jolloin kunnan jätelaitos kilpailuttaa jätteenkuljetusyrityksen kiinteistöille, tai kiinteistönhaltijan järjestämä, jolloin jätteen haltija tilaa kuljetuksen itse joltakin alueella toimivalta jätteenkuljetusyritykseltä. Kunnan jätehuoltoviranomainen on päättänyt kunnan alueella käytössä olevan kuljetusjärjestelmän.

Jätelaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110646

Liittyvät palvelut

Jätehuolto

Vieremällä jätteenkuljetus on ns. kiinteistön haltijan kilpailuttama jätteenkuljetus.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut

YHTEYSTIEDOT

Ylä-Savon Jätehuolto Oy
Kierrätyskatu 15
74140 IISALMI
www.ylasavonjatehuolto.fi


Toimitusjohtaja  
Risto Kauhanen
puh. 040 526 3014
risto.kauhanen@ylasavonjatehuolto.fi

Neuvoja-tiedottaja 
Mika Jauhiainen
puh. 040 527 3014
mika.jauhiainen@ylasavonjatehuolto.fi


Ylä-Savon Jätekeskus
ma - pe klo 7.30 - 17.30
puh. (017) 743 379

 
Kiinteistön jätehuollon järjestäminen