Vieremän kunnan valtuusto on hyväksynyt Ympäristönsuojelumääräykset 2.4.2012 § 14.
Määräykset tulevat voimaan 1.4.2012.